Training Teambuildingsessie moreel reflecteren

Inleiding
Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Winst maken moet niet meer het belangrijkste zijn. Activiteiten en processen moeten het milieu zo min mogelijk belasten en de aarde niet verder uitputten. Ook is het belangrijk dat er in de gehele productieketen rekening wordt gehouden met de menselijke aspecten, denk aan mensenrechten, omgaan met eigen personeel. Bedrijven moeten dus integer tewerk gaan. Doen zij dit niet, dan bestaat er een verhoogde kans op issues, plus alle ellende en kosten die daarmee zijn gemoeid. Organisaties leven nu in glazen huizen en kritische burgers reageren direct als er iets fout gaat.
Moraliteit, klimaat, milieu en andere maatschappelijke opvattingen hebben invloed op het beleid van een organisatie. Om hier goed mee om te gaan is morele oordeelsvorming noodzakelijk. Zo’n proces kan niet door één persoon of afdeling worden gedaan, dat is een integrale exercitie en doe je dus gezamenlijk. Maar hoe doe je dat dan?

Toelichting training
Veel bedrijven praten over ethiek, maar passen het niet toe. Hier leer je wat het is en hoe je het kunt toepassen. Wat zijn je eigen waarden en normen? Wat zijn die van de organisatie? Hoe staat het met je collega’s en wat kan je van hen verwachten? Hoe kun je gezamenlijk tot een goede aanpak komen? Wanneer dit vragen zijn die je herkent of triggert, dan is deze teambuildingsessie ‘moreel reflecteren’ geschikt voor jou.

Wat ga je leren?
    • Opdoen van kennis van de belangrijkste ethische stromingen.
    • Bewustwording rondom de meerwaarde van ethisch handelen.
    • Meer dan voorheen vertrouwen op je eigen morele normen en waarden.
    • Het herkennen van het morele kompas van een ander.
    • Het sneller herkennen wat er van de organisatie waar je voor werkt (en jezelf) in de samenleving wordt verlangd.
    • Hoe jij in de wedstrijd staat en wat dat betekent in de relaties met je overige collega’s.

Voor wie is deze sessie bedoeld?
Groep kan naar voorkeur worden samengesteld. De groep kan gemixt zijn (van manager tot baliemedewerker) of collega’s werkzaam op dezelfde afdeling/filiaal. In feite dus voor iedereen geschikt werkzaam bij een organisatie.

Programma

Introductie - Kort voorstelrondje en uiteg over wat de deelnemers kunnen verwachten.

Uitleg ethiek - Bespreking van de drie belangrijkste ethiekstromingen en hoe die uitpakken. Ook komt de ethiek van jezelf, de organisatie en de bedrijfstak aan de orde. Je leert de ethische cyclus toe te passen, waarbij je op basis van een analyse van de situatie en je eigen morele oordeelsvorming komt tot een ethisch verantwoorde handeling.
Aan deelnemers wordt gevraagd om casussen in te brengen. (Er zijn ook voldoende casussen op voorraad).

1ste ronde bespreken casussen - Gedurende deze sessie worden de casussen van de eigen organisatie besproken. Als er geen casussen zijn ingebracht worden standaardcasussen gebruikt. De praktijk wijst uit dat wanneer de gesprekken eenmaal op gang komen, het niet zoveel uitmaakt met welke casus je begint. Er komen regelmatig situaties boven water waar de deelnemers in de realiteit mee worstelen. Daar wordt vervolgens dieper op ingegaan. Met andere woorden: voordat je er erg in hebt, gaat het over kwesties/situaties die de betreffende organisatie aangaan.

Pauze

2e ronde bespreken casussen - Na de eerste sessie hebben de deelnemers het aanpakken van de volgende casus nog beter in de vingers. De docenten stimuleren op diverse manieren naar een probleem te kijken en tot een oplossing te komen.

Afsluiting - De sessie wordt afgesloten met een samenvatting van kernpunten waar wel of juist geen consensus over bestaat. Aan deelnemers wordt gevraagd wat zij aan de sessie gehad hebben en waarom. En in hoeverre zij bepaalde zaken in de toekomst ‘anders’ (of juist niet) gaan aanpakken. Deelnemers krijgen het boek ‘Communicatie en ethiek. Betrouwbaar zijn, vertrouwen ontvangen’ mee naar huis.

 

Docenten/trainers

Nico de Leeuw is expert op het snijvlak van corporate communicatie en ethisch communicatiemanagement. Daarnaast is hij auteur, gastdocent, actief blogger en spreker. Van origine is hij journalist en tv-programmamaker. Daarvoor heeft hij veel gereisd. Bij Rochdale had hij tussen 2008 en 2016 een belangrijke rol in een van de grootste mediacrisissen gedurende die periode. Hij ontwikkelde meerdere methodieken en is auteur van ‘Het Handboek voor Nieuwsmakers‘ en ‘Jouw Nieuws Wereldnieuws‘. Samen met Jan Merton schreef hij de boeken ‘DURF Communicatie‘ en ‘Communicatie en Ethiek‘.  Verder ontwikkelde hij met Jan Merton onlangs in samenwerking met IPD Opleidingen een nieuwe leergang met betrekking tot ethisch communicatiemanagement getiteld: ‘Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties’. 

Jan Merton is zelfstandig communicatieadviseur met als specialisatie ethisch communicatiemanagement. Generalist met expertise op strategisch en uitvoerend niveau. Hij heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd, met als specialisatie communicatiewetenschap. Verder is hij auteur, spreker en blogger. Van diverse boeken heeft hij de eindredactie gedaan. Verder is hij actief als docent NT2 en beoordelaar inburgeringsexamens. Samen met Nico schreef hij de boeken ‘DURF-communicatie’ en ‘Communicatie en Ethiek’. De recensies mbt deze publicaties zijn lovend. Op Communicatie.land blogt hij over betrouwbaarheid van organisaties en communiceren voor vertrouwen.

Locatie: IPD Opleidingen, Maarssen
Datum: vrijdag 17 september 2021
Tijdsduur: dagdeel
Kosten: 295 euro

Praktisch en interactief
Onze trainingen of cursussen zijn zoveel mogelijk gericht op de praktijk. Daarom beperken wij de theorie zoveel mogelijk. Veel ruimte voor oefening en discussie vinden wij belangrijk, omdat door de interactie die ontstaat deelnemers ook heel veel van elkaar kunnen leren.

Training ‘Betrouwbaar handelen én communiceren bij issues’

Inleiding
Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Winst maken moet niet meer het belangrijkste zijn. Activiteiten en processen moeten het milieu zo min mogelijk belasten en de aarde niet verder uitputten. Ook is het belangrijk dat er in de gehele productieketen rekening wordt gehouden met de menselijke aspecten, denk aan mensenrechten, omgaan met eigen personeel.
Bedrijven moeten dus integer tewerk gaan. Doen zij dit niet, dan bestaat er een verhoogde kans op issues, plus alle ellende en kosten die daarmee zijn gemoeid. Organisaties leven nu in glazen huizen en kritische burgers reageren direct als er iets fout gaat.
Never waste a good issue! Niemand zit op ‘gedoe’ te wachten waar de rest van wereld van kan meegenieten. Maar als een issue ontstaat, moet je er wel iets mee. Het liefst voordat deze groeit, want het kan van kwaad tot erger worden. Dat is slecht voor de betrouwbaarheid en dus voor het vertrouwen. Issues hebben vrijwel altijd te maken met de bedrijfsprocessen, de kwaliteit van diensten of producten, serviceverlening, het interne en externe gedrag. Er zijn voorbeelden in overvloed.

Hoe het niet moet
Als er een issue is schieten organisaties vaak in een of meer van de volgende reflexen: de issue ontkennen, verantwoordelijken zijn niet bereikbaar voor commentaar, er worden leugens verteld, een andere partij wordt aangevallen (het is de schuld van de klokkenluider!), er wordt een slachtofferrol aangenomen.
Er wordt vooral vanuit het belang van de betrokken organisatie een strategie bepaald en uitgevoerd. 

De training
Doel van deze basistraining is om te leren hoe je vanuit de belangen van anderen tot een strategie en uitvoering komt. Waarbij je naar een oplossing zoekt die op langere termijn houdbaar is en de organisatie in staat stelt zich aan te passen of te verbeteren. Dat kweekt vertrouwen en zorgt voor zo min mogelijk financiële en imagoschade. 
De training leert je ook hoe je issues kunt voorkomen.

Wat ga je leren?
▪    Wat gedragsrisico’s of issues zijn, hoe ze kunnen ontstaan en wat voor schade ze kunnen aanrichten.
▪    Bij welke aspecten van de organisatie een issue kan ontstaan en hoe je een analyse kunt maken.
▪    Hoe je ethiek kunt toepassen bij het vinden van de beste oplossing.
▪    Dat je met deze aanpak (samen met anderen) de organisatie kunt verbeteren.
▪    Waarom en hoe je struisvogelgedrag zoveel mogelijk kunt vermijden.
▪    Betrouwbaar communiceren met behulp van de Aspecten van Communiceren voor Vertrouwen.

Voor wie is deze sessie bedoeld?
Voor iedereen die de organisatie wil verbeteren. Zoals communicatieprofessionals, persvoorlichters en woordvoerders, managers, risk- en compliance officers, bedrijfsjournalisten, bedrijfskundigen, financieel deskundigen en human resource professionals. 

Programma
Introductie: kort voorstelrondje en uitleg over wat de deelnemers kunnen verwachten.
Presentatie met daarin voorbeelden van issues en de verschillende aspecten van organisaties die tot een issue kunnen leiden. Struisvogelgedrag met verschillende voorbeelden. Vervolgens interactie met deelnemers.
Presentatie over ethisch handelen en de Aspecten van Communiceren voor Vertrouwen. Vervolgens interactie met deelnemers.
Casus oplossen De deelnemers worden in groepjes verdeeld en krijgen een casus die ze moeten oplossen. Uiteindelijke moeten zij met een plan van aanpak komen. De oplossingen worden plenair besproken. Gedurende deze periode kunnen er eventueel interventies plaatsvinden waardoor de situatie verandert en deelnemers hun aanpak moeten herzien.
Presentatie van meerdere aanpakken en plenair bespreken.

Pauze
Presentatie over belangrijkste aspecten om rekening mee te houden (do’s en dont’s) bij woordvoering en over het gebruik van kernboodschappen in interviews.

Interview Enkele deelnemers worden uitgedaagd om hun eerdere gemaakte plan van aanpak toe te lichten/te verdedigen in een interview met een lastige journalist. Deelnemers zullen het inzicht krijgen dat gezien de eerdere keuzes die ze hebben gemaakt- zij een behoorlijk sterk en legitiem verhaal hebben. Qua leerdoel ligt hier de focus op de inhoud van het gekozen verhaal en niet op de techniek van hoe je staande blijft in een lastig gesprek.

 

Docenten/trainers

 

Nico de Leeuw is expert op het snijvlak van corporate communicatie en ethisch communicatiemanagement. Daarnaast is hij auteur, gastdocent, actief blogger en spreker. Van origine is hij journalist en tv-programmamaker. Daarvoor heeft hij veel gereisd. Bij Rochdale had hij tussen 2008 en 2016 een belangrijke rol in een van de grootste mediacrisissen gedurende die periode. Hij ontwikkelde meerdere methodieken en is auteur van ‘Het Handboek voor Nieuwsmakers‘ en ‘Jouw Nieuws Wereldnieuws‘. Samen met Jan Merton schreef hij de boeken ‘DURF Communicatie‘ en ‘Communicatie en Ethiek‘. Verder ontwikkelde hij met Jan Merton onlangs in samenwerking met IPD Opleidingen  een nieuwe leergang met betrekking tot ethisch communicatiemanagement getiteld: ‘Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties’.  

 


Jan Merton is zelfstandig communicatieadviseur met als specialisatie ethisch communicatiemanagement. Generalist met expertise op strategisch en uitvoerend niveau. Hij heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd, met als specialisatie communicatiewetenschap. Verder is hij auteur, spreker en blogger. Van diverse boeken heeft hij de eindredactie gedaan. Verder is hij actief als docent NT2 en beoordelaar inburgeringsexamens. Samen met Nico schreef hij de boeken ‘DURF-communicatie’ en ‘Communicatie en Ethiek’. De recensies m.b.t deze publicaties zijn lovend. Op Communicatie.land blogt hij over betrouwbaarheid van organisaties en communiceren voor vertrouwen.

 

Locatie: IPD Opleidingen, Maarssen
Datum: vrijdag 24 september 2021
Tijsduur: dagdeel 
Kosten: 295 euro 

 

Praktisch en interactief
Onze trainingen of cursussen zijn zoveel mogelijk gericht op de praktijk. Daarom beperken wij de theorie zoveel mogelijk. Veel ruimte voor oefening en discussie vinden wij belangrijk, omdat door de interactie die ontstaat deelnemers ook heel veel van elkaar kunnen leren.

Training ‘Nieuwswaardige content produceren’  

Inleiding

Nieuwswaardige en betrouwbare content is onmisbaar in het huidige internettijdperk. Hiermee kunnen organisaties en bedrijven aandacht krijgen en zo hun diensten en producten vermarkten en hun merk verstevigen. Een goede zichtbaarheid online verhoogt de kans dat ook de reguliere media het nieuws oppakken en verder verspreiden. 
Van bedrijven wordt steeds meer verwacht dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Winst maken moet niet meer het belangrijkste zijn. Activiteiten en processen moeten het milieu zo min mogelijk belasten en de aarde niet verder uitputten. Ook is het belangrijk dat er in de gehele productieketen rekening wordt gehouden met de menselijke aspecten, denk aan mensenrechten, omgaan met eigen personeel. Organisaties moeten dus integer te werk gaan.

De valkuil van het zelf met nieuws komen is vaak dat organisaties louter positieve verhalen vertellen, waarbij er verwachtingen en beloftes worden vermeld die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ook wordt er regelmatig een loopje met de moraliteit genomen. Hierdoor worden organisaties minder betrouwbaar en verliezen ze het vertrouwen van de klanten en belangstellenden.
Door naar de belangen van anderen te kijken, kom je vanzelf met relevant nieuws. En door ethisch verantwoord te communiceren worden de verhalen realistisch. Let wel: relevant en realistisch nieuws vertellen, wil niet zeggen dat het saai wordt, je kunt best een smeuïg verhaal vertellen. 


Doel training

Nog onbekende nieuwswaardige onderwerpen in je eigen organisatie vinden en die op een interessante/leuke, maar wel ethisch verantwoorde manier, publiceren.

 

Over de training

Vaak liggen nieuwswaardige onderwerpen, waarmee je onder de aandacht kunt komen, voor het oprapen. Als je maar weet HOE je moet kijken en WAAR je ze kunt vinden. Soms liggen ze al jaren in een lade te wachten. Zelfs tekortkomingen van de organisatie kunnen een positief nieuwsverhaal opleveren. 
Aan de hand van de belangrijkste nieuwscriteria die de relevantie van een verhaal bepalen en de 10 meest effectieve manieren om nieuws te maken, gaan we met jou aan de slag. Je wordt meegenomen in de wereld van nieuwsmaken en je komt (in groepjes of individueel) uiteindelijk met een plan van aanpak hoe jij een gewenste kwestie/gebeurtenis binnen je eigen organisatie onder de aandacht kunt brengen. Terug op kantoor kun je dit plan meteen gaan uitvoeren. 

Wat ga je leren?

  • Met andere ogen naar onderwerpen kijken of ze nieuwswaarde hebben.
  • Ontdekken waar er in je eigen organisatie nieuws te halen valt
  • Een inkijkje in de wereld van journalisten en hoe zij van onderwerpen nieuws (kunnen) maken.
  • Je verplaatsen in de persoon waarvoor een boodschap is bestemd;
  • Zelf aan onderwerpen nieuwswaarde toevoegen;
  • De belangrijkste aspecten waar een betrouwbaar nieuwsbericht aan moet voldoen leren;
  • Dat je niet afhankelijk hoeft te zijn van anderen om onder de aandacht te komen.
  • Hoe je ethische afwegingen kunt maken.

Voor wie?

Voor iedereen die (sociale) media-aandacht wil genereren. Content-specialist, woordvoerder, PR of branding specialist, Public Affairs professional, marketeer etc.

 

Programma

Introductie : Kort voorstelrondje. Uitleg over verschillende aspecten organisatie, waar nieuws te vinden is. Uitleg over ethiekstromingen en hoe die toe te passen.

Nieuwsbericht: Deelnemers krijgen allemaal een krantenknipsel (of online bericht). Dit kan een (achtergrond)artikel zijn, nieuwsbericht, column of reportage. Ze mogen zelf kiezen. Vervolgens is er interactie.

De basisingrediënten ofwel nieuwscriteria.

Interactie deelnemers : Aan de deelnemers wordt gevraagd welke nieuwscriteria bepalend zijn geweest voor hun artikel/bericht dat zij hebben gekozen.

Presentatie : De 10 nieuwsmanieren en de aandachtspunten Communiceren voor Vertrouwen.

Interactie deelnemers bespreken gekozen artikelen/berichten, nieuwsmanieren en aandachtspunten Communiceren voor Vertrouwen.

Zelf aan de slag:  De deelnemers gaan individueel of in groepjes een onderwerp uitkiezen en aan de slag. Bij voorkeur een onderwerp van hun eigen organisatie. Opdracht is om een plan van aanpak te kiezen om zo goed/breed mogelijk (sociale) media aandacht te krijgen en aan te geven welke nieuwscriteria en nieuwsmanieren zijn toegepast.

Presentatie : Meerdere aanpakken worden plenair besproken. Na feedback kunnen de deelnemers terug op kantoor meteen met het plan van aanpak aan de slag.

 

 

 

Docenten/trainers

 

Nico de Leeuw is behalve Nieuwsmaker expert op  het snijvlak van corporate communicatie en ethisch communicatiemanagement. Daarnaast is hij auteur, gastdocent, actief blogger en spreker. Van origine is hij journalist en tv-programmamaker. Daarvoor heeft hij veel gereisd. Bij Rochdale had hij tussen 2008 en 2016 een belangrijke rol in een van de grootste media-crisissen gedurende die periode. Hij ontwikkelde meerdere methodieken en is auteur van ‘Het Handboek voor Nieuwsmakers‘ en ‘Jouw Nieuws Wereldnieuws‘. Samen met Jan Merton schreef hij de boeken ‘DURF Communicatie‘ en ‘Communicatie en Ethiek‘.

Verder ontwikkelde hij met Jan Merton onlangs in samenwerking met IPD Opleidingen een nieuwe leergang met betrekking tot ethisch communicatiemanagement getiteld: ‘Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties’. 

Jan Merton is zelfstandig communicatieadviseur met als specialisatie ethisch communicatiemanagement. Generalist met expertise op strategisch en uitvoerend niveau. Hij heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd, met als specialisatie communicatiewetenschap. Verder is hij auteur, spreker en blogger. Van diverse boeken heeft hij de eindredactie gedaan. Verder is hij actief als docent NT2 en beoordelaar inburgeringsexamens. Samen met Nico schreef hij de boeken ‘DURF-communicatie’ en ‘Communicatie en Ethiek’. De recensies mbt deze publicaties zijn lovend. Op Communicatie.land blogt hij over betrouwbaarheid van organisaties en communiceren voor vertrouwen.

 

Locatie: IPD Opleidingen, Maarssen
Datum: vrijdag 1 oktober 2021
Tijsduur: dagdeel
Kosten: 295 euro 

 

Praktisch en interactief
Onze trainingen of cursussen zijn zoveel mogelijk gericht op de praktijk. Daarom beperken wij de theorie zoveel mogelijk. Veel ruimte voor oefening en discussie vinden wij belangrijk, omdat door de interactie die ontstaat deelnemers ook heel veel van elkaar kunnen leren.

 

 

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

 

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: