Rekenvaardigheid

 • Extra beroepsvaardigheidstraining
 • 1 trainingsdag in Utrecht
 • Les van gecertificeerde professionals
 • Gratis voor IPD-cursisten
 • Uw rekenvaardigheid opgefrist
 • Goed voorbereid op rekenopgaven uit het examen

Dankzij de rekenmachine is veel rekenvaardigheid verloren gegaan. Voor sommige opleidingen is het echter wel nodig om goed en vlot iets uit te kunnen rekenen, bijvoorbeeld bij Basiskennis Calculatie en PDB Kostencalculatie. Op het examen moet u eenvoudige sommen en vergelijkingen maken, waarvan de uitkomst niet zomaar uit de rekenmachine rolt. Het zou jammer zijn als rekenen het struikelblok wordt!

Hoe rekent u bijvoorbeeld de hoofdsom van een lening uit, aan de hand van de rente, het rentepercentage en de looptijd? Hoe rondt u de getallen op de juiste manier af? Wat was ook weer machtsverheffen en waar zit op uw rekenmachine precies de knop om dit te doen?

Lesrooster

Lesrooster wordt nader bekend gemaakt.

Startdata en steden

Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.

Startdata en steden worden later bekend gemaakt.

Lessen

Tijdens de trainingsdag (10:00-16:00 uur) komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Machtsverheffen
 • Afronden
 • Rekenvolgorde
 • Procenten en promillen
 • Eenvoudige vergelijkingen
 • Verhoudingen

Bijzonderheden

De vaardigheidstrainingen van IPD zijn gratis voor cursisten die een hele opleiding bij IPD doen. Afhankelijk van de opleiding die u volgt, mag u aan 1 of meer trainingen deelnemen. Zie hiervoor de Bijzonderheden bij uw opleiding of neem contact met ons op.

Bent u niet (volledig) door IPD opgeleid en heeft u wel belangstelling voor de extra trainingen? Dan kunt u tegen betaling meedoen voor 75 euro per dagdeel of 150 euro per dag.  

Inschrijving en investering