Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties

Nieuw issuemanagement

Heeft het  publiek geen vertrouwen in uw organisatie? Dan kunt u communiceren tot u een ons weegt, maar dat werkt niet. Vertrouwen kunt u niet regisseren of voorspellen. U ontvangt het als de organisatie betrouwbaar is. En betrouwbaar zijn daar, heeft u zelf invloed op. 

Hoe herkent u betrouwbaarheidsissues en risico's in de organisatie? Hoe analyseert en verbetert u ze? En hoe communiceert hierover op een overtuigende manier? In deze opleiding leert u werken met een nieuwe vorm van issuemanagement. In 15 lesweken krijgt u alle tools die nodig zijn om te werken aan een open en betrouwbare organisatie.

Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties

€100 Vroegboekvoordeel:€3.500,00

Lesgeld:€3.400,00

 • Herken risico's en issues in de organisatie
 • Leer uitstekend analyseren en adviseren
 • Werk aan vertrouwen in uw organisatie
 • Speciaal voor communicatieprofessionals
 • Les van ervaren docenten
 • Opleiding op hbo-niveau (NLQF/EQF6)

Betrouwbaarheid en ethiek als leidraad

In de opleiding Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties leert u te zien wat er in de buitenwereld leeft en welke onderwerpen van de organisatie een risico vormen. U leert hoe u gericht analyses kunt maken om de organisatie te helpen verbeteren en hoe u ethische principes kunt toepassen. Vervolgens leert u op welke manier via communicatie de organisatie betrouwbaar blijft, of wordt. U werkt aan adviesvaardigheden om voorgestelde verbeteringen op een overtuigende manier over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.

Al deze onderwerpen en vaardigheden komen uitgebreid aan bod in een opleiding op niveau, afgesloten met een aantal (deel)examens. Daarin neemt u uw eigen (werk)situatie als uitgangspunt. 

 

 

 

Voor wie...

Deze opleiding is interessant voor iedereen die de organisatie wil verbeteren. Zoals communicatieprofessionals, persvoorlichters en woordvoerders, bedrijfsjournalisten, compliance-officers, bedrijfskundigen, financieel deskundigen en human resource professionals.

 

Startdata en steden

Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.

Van crisis naar vertrouwen

Waarom zijn betrouwbaarheid en ethiek zo belangrijk? De maatschappij verlangt moreel gedrag, van de politiek, van bedrijven. Organisaties praten regelmatig over ethiek, maar meestal doen ze er alleen iets aan als het ze zelf uitkomt. Ze communiceren wat af in de hoop dat mensen ze vertrouwen, maar wantrouwen heerst. Communiceren heeft weinig zin als de organisatie niet betrouwbaar is.

Door het glazen-huis-effect blijft niets meer geheim. Via social media komt alles snel naar buiten en wordt er fiks commentaar geleverd. Voor je het weet is er een issue of zelfs een crisis. Om betrouwbaar te zijn moeten alle aspecten van de organisatie op orde zijn, ook issuemanagement en risicobeheersing.

 

 

 

 

Leer hoe u een organisatie betrouwbaar maakt.

Leer hoe u betrouwbaar communiceert.

Leer hoe u bij beide zaken ethisch kunt handelen.

 

 

Betrouwbare organisatie

Hoe maakt u snel en effectief een analyse om er achter te komen waar de schoen wringt. Of om in te schatten waar risico’s vragen om een preventieve aanpak. Het kan namelijk overal in de organisatie fout gaan en dan liggen issues op de loer. Aan de hand van welke bedrijfsaspecten analyseert u? Hoe herkent u de onderwerpen in kwestie en wat kunt u eraan doen om de schade beperkt te houden? Beter nog: hoe zorgt u ervoor dat er geen issue ontstaat? In deze opleiding vindt u het antwoord.

 

Betrouwbaar communiceren

Naast 'betrouwbaar zijn’ moet de organisatie natuurlijk ook betrouwbaar communiceren. Wanneer de organisatie betrouwbaar is, kun je namelijk met communicatie het vertrouwen vergroten. In deze opleiding leert u hoe u dat het beste doet.  Dat is ook nuttig voor degenen die geen communicatieprofessional zijn!

 

Ethisch handelen 

Een betrouwbare organisatie en betrouwbaar communiceren staan of vallen met ethisch handelen. U krijgt daarom een gedegen opleiding in de verschillende ethische stromingen en u leert hoe u ethiek in de dagelijkse praktijk toepast.

 

Lessen

De opleiding bestaat uit 3 modules. Er zijn 15 lesdagen, verspreid over 6 maanden.

Module 1 - Ethiek (5 bijeenkomsten)
Ethiek en integriteit  •   Plichtethiek  •    Gevolgenethiek   •   Deugdethiek   •    Rechtvaardigheid 
U sluit de module af met een essay over een morele kwestie uit het eigen werkveld.

Module 2 - Beroepsethiek (3 bijeenkomsten)
Theorie, intervisie en werken aan eigen onderzoek.
U sluit de module af met een adviesrapport over een ethische kwestie voor een organisatie.

Module 3 - Betrouwbaarheid en communicatie (7 bijeenkomsten)
Externe aspecten organisatie  •  Interne aspecten organisatie  •  Communiceren om vertrouwen te behouden of te vergroten  •  Adviseren en overtuigen  •  Oefenen in adviseren en overtuigen (2 lesdagen) •  Examendag
U sluit de module af met een eindopdracht: een advies over een betrouwbaarheids- of communicatiekwestie in de eigen organisatie. Schriftelijk + mondeling.

 

Studietijd

De ene cursist zal de stof sneller verwerken dan de ander. De minimale studielasting schatten we in op 400 uur, inclusief de contacturen in de les en inclusief de tijd die u steekt in (eind)opdrachten en examens.

 

Lesmethode

U krijgt veel theoriekennis over ethiek en past deze voortdurend toe in casussen en in uw eigen werk. Hierdoor wordt de lesstof nooit droog of saai. In plenaire discussies, projecten en met werkgroepen leert u de standpunten van andere deelnemers kennen en u leert ook wat er bij organisaties aan verbeteringen mogelijk zijn.
U neemt verder deel aan rollenspellen, waarin u uw advies- en overtuigingsvaardigheden oefent. Dat is nodig straks in de praktijk ondervindt u regelmatig weerstand. U treedt immers buiten uw eigen vakgebied en u komt op het terrein van een ander. 

 

Hoe staat u erin?

In de opleiding gaan we in op wat er speelt in de samenleving, de organisatie,  uw werk, maar vooral ook op hoe u erin staat. Wat u belangrijk vindt in uw werk. Wat zijn uw normen en waarden? Wat zijn uw ambities en wensen? Hoe gaat u met een ander om? Hoe adviseert en overtuigt u? Hoe werkt u samen met anderen? De ethieklessen en de praktijkopdrachten die daarop aansluiten, helpen u in uw werk en geven zelfinzicht. Daar heeft u zelfs in uw privéleven iets aan.  

 

 

Docenten

De docenten zijn Nico de Leeuw, Jan Merton, Remko van Broekhoven en Nada Dijkema. Zij hebben een jarenlange praktijkervaring zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven (of beide). Sommigen als ethicus of filosoof, anderen als journalist en communicatieprofessional. Bij de opdrachten die u in uw eigen organisatie uitvoert kunt u, als het nodig is, tussen de lessen door intervisie vragen van een van de docenten.

 

Blended learning

IPD Opleidingen past bij al haar opleidingen bij voorkeur een mix van lesmethodes toe - blended learning. U krijgt klassikaal les, bestudeert thuis lesstof en bereidt opdrachten voor. Ook gaat u aan de slag met intervisie en krijgt u digitale lesstof, die u kunt bestuderen waar en wanneer u wilt.

  

Netwerk

Door het intensieve samenwerken met medecursisten bouwt u vanzelf een netwerk van gelijkgestemden op, waar u ook na afloop van de cursus profijt van heeft.


Niveau

U werkt tijdens deze opleiding aan een kwalificatie van het NLQF/EQF op niveau 6. Dit is vergelijkbaar met hbo/bachelor-niveau. U krijgt een internationaal erkend diploma op dat niveau. Er is geen verplichte ingangseis, maar een basis en enige werkervaring in de communicatie zijn aan te bevelen.

 

Wat is NLQF/EQF?

Lees meer op de website van NLQF

 

Examen

Tijdens/na iedere module maakt u een schriftelijke opdracht die wordt beoordeeld. Bij de laatste module hoort daar ook een mondeling examen bij.

Module 1 - Essay over een morele kwestie uit het eigen werkveld.

Module 2 - Adviesrapport over een ethische kwestie voor een organisatie.

Module 3 - Eindopdracht: een advies over een betrouwbaarheids- of communicatiekwestie in de eigen organisatie. Schriftelijk + mondeling.

 

 

 

Werk

Met erkende opleiding Betrouwbaarheid en ethiek in de organisatie wordt u een (veel) completere communicatieprofessional. In uiteenlopende situaties en functies kunt u theorieen over gedrag en ethiek toepassen op mogelijke issues en morele kwesties in uw organisatie. Of het nu gaat om visievorming en de kernopdracht van een organisatie, om intern/extern gedrag, om bedrijfsprocessen of communicatie. Deze opleiding helpt u zonder twijfel verder in uw werksituatie - en waarschijnlijk ook in uw privesituatie, als het gaat over morele dilemma's.

 

 • Snel zien wat de maatschappij van organisaties verlangt 
 • Verbeterpunten van de organisatie en de communicatie herkennen
 • Een gedegen analyse maken van de verbeterpunten
 • Bij uw analyse de ethische cyclus toepassen
 • Vaststellen wat de ethisch meest aanvaardbare handeling is
 • Uw advies over verbeteringen op een overtuigende manier brengen, zowel schriftelijk als mondeling

 

Ontwikkeld in samenwerking met...

De opleiding Betrouwbaarheid en ethiek in de organisatie is geïnitieerd door Moralis.land. De ontwikkeling is een samenwerking tussen IPD Opleidingen, Onderwijs.pro, Ethiek in Praktijk

Inschrijving en investering

Het lesgeld bij IPD is altijd vrij van BTW.

Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties

€100 Vroegboekvoordeel:€3.500,00

Lesgeld:€3.400,00

Lesmateriaal:€0,00

+

Totale investering:€3.400,00

Looptijd:12 maanden

Bedrag per maand incl. lesmateriaal:€308,67

€100 Vroegboekvoordeel:€3.500,00

Lesgeld:€3.400,00

Lesmateriaal:€0,00

Termijn vergoeding:€304,00

+

Totale investering:€3.704,00

 

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht
>> routebeschijving

Hoofdkantoor en leslocatie Utrecht
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht

Kantoor en leslocatie Amsterdam
Jan Evertsenstraat 773
1061 XZ Amsterdam

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:   DEUTNL2N
IBAN: NL09DEUT0556230140

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: