Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties

Vertrouwen en issuemanagement

Heeft het publiek geen vertrouwen in uw organisatie? Dan kunt u communiceren tot u een ons weegt, maar dat werkt niet. Vertrouwen kunt u niet regisseren of voorspellen. U ontvangt het als de organisatie betrouwbaar is. En betrouwbaar zijn, daar heeft u zelf invloed op. 

Hoe herkent u betrouwbaarheidsissues en risico's in de organisatie? Hoe analyseert u ze? Hoe past u ethische principes toe? Hoe verbetert u de organisatie? Welke adviesvaardigheden heeft u daarbij nodig? En hoe communiceert u betrouwbaarheid? In de opleiding krijgt u in 15 lesweken alle tools die nodig zijn om een nieuwe vorm van issuemanagement toe te passen en te werken aan een betrouwbare organisatie.

Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties

€100 Last minute Korting€3.500,00

Lesgeld:€3.400,00

 • Herken risico's en issues in de organisatie
 • Leer uitstekend analyseren en adviseren
 • Werk aan vertrouwen in uw organisatie
 • Les van ervaren docenten
 • Opleiding op hbo-niveau (NLQF/EQF6)
 • Diploma internationaal geldig

Betrouwbaarheid en ethiek als leidraad

In de opleiding Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties leert u te zien wat er in de buitenwereld leeft en hoe moraliteit, klimaat en milieu en andere maatschappelijke opvattingen tegenwoordig een belangrijke rol moeten spelen bij het beleid van een organisatie.

Aandacht wordt besteed aan de aspecten van de organisatie die een risico kunnen vormen: kernopdrachten, producten/diensten, bedrijfsprocessen, intern of extern gedrag. U leert hoe u gericht analyses kunt maken om de organisatie te helpen verbeteren.

Hierbij speelt ethiek een belangrijke rol. U krijgt daarom eerst veel lessen in ethiek, waarbij theorie en het toepassen van ethische principes samengaan.

Het verbeteren van de organisatie doet u natuurlijk nooit in uw eentje, daar hebt u anderen bij nodig. U leert uw advies over verbeteringen overtuigend te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.

Ook leert u hoe de organisatie betrouwbaar kan communiceren.

Deze onderwerpen en de benodigde kennis en vaardigheden komen uitgebreid aan bod in een opleiding op niveau, afgesloten met een aantal (deel)examens. Daarin neemt u uw eigen (werk)situatie als uitgangspunt.
Voor wie...

Deze opleiding is interessant voor iedereen die de organisatie wil verbeteren. Zoals communicatieprofessionals, persvoorlichters en woordvoerders, managers, risk- en compliance officers, bedrijfsjournalisten, bedrijfskundigen, financieel deskundigen en human resource professionals.


Volg een gratis proefles 
Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties

 

 • Maak kennis met de docenten en met IPD
 • Aan de slag met een ethische kwestie
 • Stel al je vragen over de opleiding
 • Het is helemaal vrijblijvend!


"Goed georganiseerd en eerlijke informatie. Het is prettig om te weten van wie je les krijgt. En je wilt graag de bevestiging dat dit de juiste de opleiding voor je is."

- Nienke, bezoeker van een IPD-proefles


Aanmelden Proefles

Startdata en steden

Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.

Startdata en steden worden later bekend gemaakt.

Van crisis naar vertrouwen

Waarom zijn betrouwbaarheid en ethiek zo belangrijk? De maatschappij verlangt moreel gedrag, van de politiek, van bedrijven. Organisaties praten regelmatig over ethiek, maar meestal doen ze er alleen iets aan als het ze zelf uitkomt. Ze communiceren wat af in de hoop dat mensen ze vertrouwen, maar wantrouwen heerst. Communiceren heeft weinig zin als de organisatie niet betrouwbaar is.

Door het glazen-huis-effect blijft niets meer geheim. Via social media komt alles snel naar buiten en wordt er fiks commentaar geleverd. Voor je het weet is er een issue of zelfs een crisis. Om betrouwbaar te zijn moeten alle aspecten van de organisatie op orde zijn, ook issuemanagement en risicobeheersing.
Leer hoe u een organisatie betrouwbaar maakt.

Leer hoe u betrouwbaar communiceert.

Leer hoe u bij beide zaken ethisch kunt handelen.Betrouwbare organisatie

Hoe maakt u snel en effectief een analyse om er achter te komen waar de schoen wringt. Of om in te schatten waar risico’s vragen om een preventieve aanpak. Het kan namelijk overal in de organisatie fout gaan en dan liggen issues op de loer. Aan de hand van welke bedrijfsaspecten analyseert u? Hoe herkent u de onderwerpen in kwestie en wat kunt u eraan doen om de schade beperkt te houden? Beter nog: hoe zorgt u ervoor dat er geen issue ontstaat? In deze opleiding vindt u het antwoord.


Betrouwbaar communiceren

Naast 'betrouwbaar zijn’ moet de organisatie natuurlijk ook betrouwbaar communiceren. Wanneer de organisatie betrouwbaar is, kun je namelijk met communicatie het vertrouwen vergroten. In deze opleiding leert u hoe u dat het beste doet.  Dat is ook nuttig voor degenen die geen communicatieprofessional zijn!


Ethisch handelen 

Een betrouwbare organisatie en betrouwbaar communiceren staan of vallen met ethisch handelen. U krijgt daarom een gedegen opleiding in de verschillende ethische stromingen en u leert hoe u ethiek in de dagelijkse praktijk toepast.


Lessen

De opleiding bestaat uit 3 modules. Er zijn 15 lesdagen, verspreid over 6 maanden.

Module 1 - Ethiek (5 bijeenkomsten)
Ethiek en integriteit  •   Plichtethiek  •    Gevolgenethiek   •   Deugdethiek   •    Rechtvaardigheid 
U sluit de module af met een essay over een morele kwestie uit het eigen werkveld.

Module 2 - Beroepsethiek (3 bijeenkomsten)
Theorie, intervisie en werken aan eigen onderzoek.
U sluit de module af met een adviesrapport over een ethische kwestie voor een organisatie.

Module 3 - Betrouwbaarheid en communicatie (7 bijeenkomsten)
Externe aspecten organisatie  •  Interne aspecten organisatie  •  Communiceren om vertrouwen te behouden of te vergroten  •  Adviseren en overtuigen  •  Oefenen in adviseren en overtuigen (2 lesdagen) •  Examendag
U sluit de module af met een eindopdracht: een advies over een betrouwbaarheids- of communicatiekwestie in de eigen organisatie. Schriftelijk + mondeling.


Studiebelasting

De ene cursist zal de stof sneller verwerken dan de ander. De minimale studiebelasting schatten we in op 400 uur, inclusief de contacturen in de les en inclusief de tijd die u steekt in (eind)opdrachten en examens.


Lesmethode

U krijgt veel theoriekennis over ethiek en past deze voortdurend toe in casussen en in uw eigen werk. Hierdoor wordt de lesstof nooit droog of saai. In plenaire discussies, projecten en met werkgroepen leert u de standpunten van andere deelnemers kennen en u leert ook wat er bij organisaties aan verbeteringen mogelijk zijn.
U neemt verder deel aan rollenspellen, waarin u uw advies- en overtuigingsvaardigheden oefent. Dat is nodig; straks in de praktijk ondervindt u regelmatig weerstand. U treedt immers buiten uw eigen vakgebied en u komt op het terrein van een ander. 


Hoe staat u erin?

In de opleiding gaan we in op wat er speelt in de samenleving, de organisatie,  uw werk, maar vooral ook op hoe u erin staat. Wat u belangrijk vindt in uw werk. Wat zijn uw normen en waarden? Wat zijn uw ambities en wensen? Hoe gaat u met een ander om? Hoe adviseert en overtuigt u? Hoe werkt u samen met anderen? De ethieklessen en de praktijkopdrachten die daarop aansluiten, helpen u in uw werk en geven zelfinzicht. Daar heeft u zelfs in uw privéleven iets aan.  Docenten

De docenten zijn Nico de Leeuw, Jan Merton, Remko van Broekhoven en Nada Dijkema. Zij hebben een jarenlange praktijkervaring zowel in de publieke sector als in het bedrijfsleven (of beide). Sommigen als ethicus of filosoof, anderen als journalist en communicatieprofessional. Bij de opdrachten die u in uw eigen organisatie uitvoert kunt u, als het nodig is, tussen de lessen door intervisie vragen van een van de docenten.


Blended learning

IPD Opleidingen past bij al haar opleidingen bij voorkeur een mix van lesmethodes toe - blended learning. U krijgt klassikaal les, bestudeert thuis lesstof en bereidt opdrachten voor. Ook gaat u aan de slag met intervisie en krijgt u digitale lesstof, die u kunt bestuderen waar en wanneer u wilt.

  

Netwerk

Door het intensieve samenwerken met medecursisten bouwt u vanzelf een netwerk van gelijkgestemden op, waar u ook na afloop van de cursus profijt van heeft.


Niveau

U werkt tijdens deze opleiding aan een kwalificatie van het NLQF/EQF op niveau 6. Dit is vergelijkbaar met hbo/bachelor-niveau. U krijgt een internationaal erkend diploma op dat niveau. Er is geen verplichte ingangseis, maar een basis en enige werkervaring in de communicatie zijn aan te bevelen.


Wat is NLQF/EQF?

Lees meer op de website van NLQF


Examen

Tijdens/na iedere module maakt u een schriftelijke opdracht die wordt beoordeeld. Bij de laatste module hoort daar ook een mondeling examen bij.

Module 1 - Essay over een morele kwestie uit het eigen werkveld.

Module 2 - Adviesrapport over een ethische kwestie voor een organisatie.

Module 3 - Eindopdracht: een advies over een betrouwbaarheids- of communicatiekwestie in de eigen organisatie. Schriftelijk + mondeling.


Werk

Met de erkende opleiding Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties wordt u een (veel) completere professional. In uiteenlopende situaties kunt u theorieën over gedrag en ethiek toepassen op verbeterpunten, mogelijke issues en morele kwesties in uw organisatie. Of het nu gaat om visievorming en de kernopdracht van een organisatie, om intern/extern gedrag, om producten/diensten, bedrijfsprocessen of communicatie. Deze opleiding helpt u zonder twijfel verder in uw werksituatie.


 • Snel zien wat de maatschappij van organisaties verlangt 
 • Verbeterpunten van de organisatie en de communicatie herkennen
 • Een gedegen analyse maken van de verbeterpunten
 • Bij uw analyse de ethische cyclus toepassen
 • Vaststellen wat de ethisch meest aanvaardbare handeling is
 • Uw advies over verbeteringen op een overtuigende manier brengen, zowel schriftelijk als mondeling


Ontwikkeld in samenwerking met...

De opleiding Betrouwbaarheid en ethiek in de organisatie is geïnitieerd door Moralis.land. De ontwikkeling is een samenwerking tussen IPD Opleidingen, Onderwijs.pro, Ethiek in Praktijk

Inschrijving en investering

Het lesgeld bij IPD is altijd vrij van BTW.

Betrouwbaarheid en ethiek in organisaties

€100 Last minute Korting€3.500,00

Lesgeld:€3.400,00

Lesmateriaal:€0,00

+

Totale investering:€3.400,00

Looptijd:12 maanden

Bedrag per maand incl. lesmateriaal:€308,67

€100 Vroegboekvoordeel:€3.500,00

Lesgeld:€3.400,00

Lesmateriaal:€0,00

Termijn vergoeding:€304,00

+

Totale investering:€3.704,00

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

Studievoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: