Ecologisch Tuinontwerper

Zelf een tuin ontwerpen - ecologisch en duurzaam

Word in een paar maanden tijd ecologisch tuinontwerper met een waardevol en erkend diploma. U leert een ecologische tuin ontwerpen van begin tot eind. U krijgt de theorie en oefent met alle praktische vaardigheden voor een bloeiende carrière in het duurzame tuinontwerp. Creëren, presenteren, adviseren, samenwerken... vergroenen!


Ecologisch Tuinontwerper

€100 Vroegboekvoordeel:€2.595,00

Lesgeld:€2.495,00

Lesmateriaal:€175,00

 • Praktisch en hands-on
 • Heel veel plantenkennis
 • Heel veel soorten tuinen
 • Creatief ontwerpen
 • Duurzame methodes toepassen
 • Groenprojecten begeleiden van a tot z
 • Diploma associate degree-niveau (NLQF-5)

Ontwerp duurzame groenprojecten van a tot z

Bij deze intensieve, creatieve opleiding leert u alles wat nodig is om een professionele ecologische tuinontwerper te worden. Een tuin ontwerpen op professioneel niveau, daar komt veel bij kijken:

Duurzaamheid en ecologie

Verdiepende kennis over ecologische tuinen, duurzaam tuinontwerp en tuinonderhoud. Met de bijbehorende praktijkvaardigheden.

Tekenen en ontwerpleer

Leren kijken, loslaten, durven en opnieuw beginnen. 

Materiaalkennis

Planten en tuinelementen leren kennen, voelen en hun effecten ervaren. Werken met duurzame materialen.

Samenwerken, presenteren, ondernemen

Plannen maken, presenteren, communiceren, samenwerken en ondernemen.

 

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste aanbiedingen en startdata!

Volg eerst een gratis proefles
Ecologisch Tuinontwerper en Tuinarchitectuur

 

 • Maak kennis met de docenten en met IPD
 • Ontdek het verschil tussen de twee opleidingen
 • Stel al je vragen aan de docent en studieadviseur
 • Het is helemaal vrijblijvend!

 

"Goed georganiseerd en duidelijke informatie. Je wil graag de bevestiging dat dit de juiste de opleiding voor je is."

- Nienke, bezoeker van een IPD-proefles

 

Aanmelden Proefles

Startdata en steden

Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.

Lessen

Onderwerpen

(1) Plantensoorten en beplantingsleer   •  (2) Waterelementen en waterbeheer   •  (3) Een gezonde bodem   •   (4) Groene netwerken creëren   •   (5) Biodiversiteit bevorderen   •   (6) Belangen in het ontwerp uitwerken – begrip, belangstelling en draagvlak   •   (7) Communiceren in woord, schrift en ontwerp   •   (8)  Concept-ontwerp toetsen aan Plan van Aanpak en wettelijke normen en richtlijnen   •   (9) De effecten van en inzicht in de waarde van groen en water in de stad   •   (10) Ontwerpen voor gezonde stedelijke gebieden

 

Studietijd

Deze opleiding kost minimaal 6 uur per week zelfstudie (naast de lessen)
 

Roosters

Dagopleiding: om de week één dag les.

Avondopleiding: één lesavond in de week.

> Check de lesroosters

 

(1) Plantensoorten en beplantingsleer voor de ecologische tuin, o.a.: 

1.500 plantensoorten en hun toepassing   •  Beplantingsplannen voor allerlei soorten omgevingen:  daktuinen, geveltuinen, voor- en achtertuinen, vijver- en wadituinen, instellingstuinen, landgoederen, plein, park, recreatief of representatief groen, landbouw en stadslandbouw   •  Beplantingslijsten en beplantingsstijlen herkennen   •  Biodiversiteit en inheemse flora en fauna

(2) Waterelementen en waterbeheer, o.a.:

Rekening houden met hemelwater(opvang)   •  Water als hulpmiddel tegen hitte-eilanden (stedelijk gebied)   •  Ontwerpen voor schoner oppervlaktewater   •  Wateroverlast tegengaan: een wadi, vijver of infiltratie


Uw eigen tuin ontwerpen

Met deze opleiding leert u beter dan ooit een tuin ontwerpen of herontwerpen. Ook die van uzelf - veel ecologische tuinontwerpers starten hun (nieuwe) carrière dicht bij huis.

 

(3) Een gezonde bodem, o.a.:

Nederlandse bodemgesteldheid   •  Bodemdioversiteit, de rhizosfeer   •  Fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen   •  Samenhang in het bodemvoedselweb en versterking van het voedelweb voor een grotere stabiliteit, veerkracht en herstellend vermogen van het bodemecosysteem   •  Relatie tussen gezond bodemleven en bodemkwaliteit   •  Relatie tussen bodemleven en chemicaliën   •  Relatie tussen gezonde bodem en ziektes en plagen 

 

 

(4) Groene netwerken creëren, o.a.:

Groene netwerken met elkaar verbinden   •  Groene buffers en groene corridors in stedelijk gebied creëren   •  Eenheid creëren tussen het ontwerp en de omringende natuur   •  Het ontwerp verbinden met EHS en Natura 2000-gebieden   •  Natura 2000-habitattypen

 

 

(5) Biodiversiteit bevorderen, o.a.:

Tuin en de meest relevante biotopen van de Nederlandse flora en fauna   •  Een levensvatbare biotoop creëren   •  Gevolgen van gewasbestrijding   •  Voedselweb   •  Biotopen creëren voor bepaalde organismen (vluchtplekken, nestelplekken, voedselplekken etc.)

(6) Belangen in het ontwerp uitwerken – begrip, belangstelling en draagvlak, o.a.:

Hoe geeft u aandacht aan belangen van alle betrokkenen en hoe ontwikkelt u begrip voor die belangen   •  Hoe verenigt u diverse belangen in het ontwerp van de ecologische tuin


(7) Communiceren in woord, schrift en ontwerp, o.a.:

PvE-gesprek voeren (Programma van Eisen)   •  Snelle schetsen n.a.v. het PvE   •  Aanbestedingsbrief maken   •  Ontwerpen presenteren aan de klant   •  Aanwijzingen aan de uitvoerder geven   •  Offerte voor de klant maken of aanvragen   •  Zakelijke afspraken voor het ontwerpen van een ecologische tuin


 

(8) Concept-ontwerp toetsen aan Plan van Aanpak en wettelijke normen en richtlijnen, o.a.: 

Wetgeving rondom planten, zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, Wet Natuurbescherming, Flora- en Faunawet, Omgevingsvergunning   •  Wetgeving rondom water, zoals gemeentelijke verordeningen, Keur- en Waterschapskeur, Omgevingsvergunning   •  Wetgeving rondom de omgeving, zoals Burenrecht, EHS en Natura 2000, Omgevingsvergunning


 

(9) De effecten van en inzicht in de waarde van groen en water in de stad, o.a.:

Effecten van een groene omgeving op het welzijn van mensen   •  Groene waarden op basis van wetenschappelijke literatuur   •  De TEEB-Stad-tool


(10) Tuin ontwerpen voor gezonde stedelijke gebieden, o.a.:

Opdracht inventariseren   •  Analyse en ontwerpvisie   •  Snelle schetsen maken   •  De stappen van schets naar definitief ontwerp   •  Tekenvaardigheid   •  De balans tussen functioneel en esthetisch   •  Ontwerp van verschillende type buitenruimtes: daktuinen, geveltuinen, voor- en achtertuinen, instellingstuinen, landgoedtuinen, representatieve tuinen, pleinen en parken   •  Materialen en de aanleg ervan   •  Verschillende fasen in het ontwerp   •  Grenzen en beperkingen


Lesmethode en docenten

U gaat vanaf les 1 uw eerste tuin ontwerpen. Meteen aan de slag! En u krijgt meteen bruikbare tips. Aan welke eisen moet het ontwerp van een ecologische tuin voldoen? U presenteert uw ontwerpen aan uw mede-cursisten en de docent. Op die manier laat u zien dat u de theorie die u thuis bestudeert, kunt toepassen in ontwerpopdrachten.

U discussieert over uw ontwerpen en beoordeelt de producten van mede-cursisten. U deelt uw ervaringen en ideeën met elkaar. Dat doet u op de leslocatie of incidenteel tijdens een bezoek aan een tuinproject.

Portfolio

De casussen die u thuis uitwerkt, zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. De uitgewerkte opdrachten voegt u steeds toe aan uw portfolio. Het is belangrijk dat u vanaf de eerste les deze opdrachten maakt en zo uw portfolio vult. Uw docent is uw begeleider tijdens dit proces.

Hij/zij geeft ook aan welke theorie u per week moet bestuderen en welke opdrachten u moet maken. U haalt de theorie uit lesboeken en uit de online presentaties die u vindt op de elektronische leeromgeving, de IPDELO. Samen werkt u toe naar de eindopdrachten van deze opleiding waarmee u de erkende kwalificatie Ecologisch Tuinontwerper kunt halen.

De docenten bij deze opleiding zijn Jan Kees van Elsacker (mede-ontwikkelaar van de opleiding) en Chris de Waard.  


Jan Kees van Elsacker

 

Chris de Waard

Niveau

Voor deze opleiding gelden ingangseisen. U bent OF minimaal 2 jaar werkzaam in de tuinbranche, OF u heeft een hbo/wo-diploma.

(1) Als u al een aantal jaren in de tuinbranche werkt is Ecologisch Tuinontwerper een logische volgende stap. Met deze opleiding sluit u aan bij een trend die nooit meer verdwijnt: aandacht voor ecologie en duurzaamheid bij tuinontwerp. Hier valt nog een wereld te winnen en daar werkt IPD graag aan mee met deze nieuwe opleiding!

(2) Steeds meer mensen met een goede opleiding en prima baan maken op enig moment een carrièreswitch. Ze verlaten hun kantoorbaan en gaan iets doen waar ze echt energie van krijgen. In de buitenlucht. Met aandacht voor groen, natuur en duurzaamheid. Met Ecologisch Tuinontwerper starten ze een veelbelovende nieuwe loopbaan. 

De opleiding leidt u op tot ecologisch tuinontwerper met het niveau NLQF-5 (associate degree).


Door blijven werken

Wat te doen als u in de tuinbranche wilt blijven werken, maar de knieën en de rug werken niet meer zo goed mee... Combineer uw tuinervaring met nieuwe kennis over de ecologische tuin en over duurzaamheid. Word een professionele en ervaren tuinontwerper die een ecologische tuin kan ontwerpen en het hele project van begin tot eind begeleidt.


Examen en diploma

U doet examen via IPD Opleidingen. Een onafhankelijke examencommissie beoordeelt uw werk en presentaties. Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Kennistoets
 • Essay (25% van het eindcijfer)
 • Casus en eindgesprek (75% van het eindcijfer)

Voor alle drie de onderdelen van het examen moet de beoordeling voldoende zijn. Als u alle examens haalt, ontvangt u uw NLQF-kwalificatie.

Kennistoets

In de kennistoets laat u zien dat u de theorie van de plantkunde en beplantingsleer beheerst.

Essay

In het essay bespreekt u uw eigen portfolio, dat u in de loop van opleiding heeft gevuld. Hoe beoordeelt u achteraf uw eigen werk? U laat hiermee zien dat u in staat bent te reflecteren op uw eigen werk en u laat bovendien zien dat u helder schriftelijk kunt communiceren.

Casus en eindgesprek

Dit is uw eindopdracht. U gaat uiteraard een tuin ontwerpen, op grond van een ontwerpcasus. Binnen 8 weken levert u een aantal producten op: een ontwerp met verklarend rapport, het bestek en de aanbestedingsprocedure voor de klant. Ook evalueert u de casus en uw aanpak in een evaluatieverslag. Als deze producten voldoende worden beoordeeld, wordt u uitgenodigd voor een eindgesprek met ‘de klant’, in het bijzijn van de examinatoren. Hier verdedigt u het ontwerp van uw ecologische tuin en de keuzes die u heeft gemaakt.

Aanwezigheidsplicht

De opleiding en het examen zijn nauw met elkaar verweven. Het heeft geen zin om uzelf aan te melden voor een examen als u de opdrachten uit de opleiding niet heeft gemaakt. Uw aanwezigheid is bovendien van belang voor uw medecursisten, omdat u vaak samen (deel)opdrachten doet en elkaar feedback geeft. De voorwaarde om examen te kunnen doen is dan ook dat u 90% van de lessen aanwezig bent geweest.

 

NLQF-niveau 5

De opleiding heeft een NLQF-niveau 5 (= associate degree, tussen mbo-4 en hbo-niveau). 

> Meer info over NLQF

 

Losse examens

De opleiding is exclusief het theorie- en praktijkexamen. De examenkosten zijn in totaal € 367,-.

 

Uw werk - groenprojecten ontwerpen en begeleiden van a tot z

(en van klein tot groot)

Als ecologisch tuinontwerper heeft u veel nieuwe carrièremogelijkheden. Duurzaamheid is de trend die blijft! U kunt aan de slag bij gemeentes, groen-onderhoudsbedrijven, tuincentra of andere organisaties in de tuinbranche. De sector zoekt naar tuinadviseurs die kijken met een ecologische bril en die hun kennis bovendien om kunnen zetten in praktische oplossingen. Ontwerpen, aansturen, communiceren, adviseren; dat zijn de belangrijkste taken voor u als ecologisch ontwerper. 

Dat kunt u bij bedrijven of de overheid doen, maar er is ook vraag naar duurzame tuinontwerpen bij particulieren. 


Tuinontwerper met meerwaarde:

++ U heeft uitgebreide ecologische kennis

++ U kent het beleid, de wet- en regelgeving op het gebied van groen/duurzaamheid

++ U bedenkt creatieve, haalbare oplossingen

++ U bent het professionele aanspreekpunt voor samenwerkende partijen


Praktische punten

Voor deze opleiding zult u tekenmaterialen aanschaffen en enkele veelgebruikte boeken. Er wordt een syllabus samengesteld waar veel lesstof in terug te vinden is. Bij de eerste les zal de docent u adviseren welke materialen u nodig heeft. Bij de eerste les volstaat een potlood en blanco papier voor de eerste schetsen en oefeningen.


Inschrijving en investering

De opleidingskosten zijn exclusief examenkosten. Deze bedragen in totaal € 367,-.

Ecologisch Tuinontwerper

€100 Vroegboekvoordeel:€2.595,00

Lesgeld:€2.495,00

Lesmateriaal:€175,00

+

Totale investering:€2.670,00

Looptijd:9 maanden

Bedrag per maand incl. lesmateriaal:€314,33

€100 Vroegboekvoordeel:€2.595,00

Lesgeld:€2.495,00

Lesmateriaal:€175,00

Termijn vergoeding:€159,00

+

Totale investering:€2.829,00

 

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht
>> routebeschijving

Hoofdkantoor en leslocatie Utrecht
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht

Kantoor en leslocatie Amsterdam
Jan Evertsenstraat 773
1061 XZ Amsterdam

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: