Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Nieuwsberichten

Opleidingskosten volgend jaar niet meer fiscaal aftrekbaar.

De kosten die gemaakt worden om een opleiding van IPD Opleidingen te volgen, zijn dit jaar nog aftrekbaar van de belasting. Volgend jaar gaat dit veranderen.

Vanaf 1 maart 2022 kan iedereen die werkt of een baan zoekt, een maximumbudget van € 1000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarktnotitie.

Aantrekkelijk(er)
Het betreft in de nieuwe situatie dus een maximaal bedrag. Dit jaar kan nog, naarmate er meer studiekosten worden gemaakt, een hogere belastingaftrek plaatsvinden. Voor degenen die dit nog niet weten, en overwegen een opleiding te volgen, kan dit een reden zijn om alsnog dit jaar te starten. Afhankelijk van de duur en de kosten van de opleiding, kan de aftrek dus nu nog financieel aantrekkelijk(er) zijn. Ter verduidelijking: dit jaar mogen (nog) zowel de kosten van het lesgeld als het lesmateriaal plus de examenkosten worden afgetrokken. Minimaal kan er € 250 worden opgegeven aan kosten tot maximaal € 15.000.

Versterken arbeidsmarkt
Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken er te weinig gebruik van. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is. Of mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. De overheid hoopt dat deze mensen met de nieuwe regeling sneller kiezen voor een opleiding of cursus. Zodat ook ze zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

 

Belangstelling Ecologisch Tuinontwerp boven verwachting

De nieuwe opleiding Ecologisch Tuinontwerp van IPD Opleidingen blijkt geliefd. De belangstelling is ver boven verwachting. De helft van de aanmeldingen kan gelukkig nog dit jaar meedoen.

De mensen die dit jaar niet meer starten, kunnen begin 2022 aan de slag. De reden dat niet iedereen in 2021 kan starten, is dat er (nog) niet voldoende goede docenten gevonden kunnen worden. Daarnaast gaat het om een nieuwe opleiding. IPD Opleidingen is druk bezig geweest om alle kinderziektes eruit te halen en wil kijken of er al voldoende betaald werk is te vinden voor degenen die de opleiding afmaken.

Belangrijk inzicht

Aanleiding voor de ontwikkeling van deze opleiding, was volgens initiator en oprichter Henk Rugenbrink om professionele hoveniers de mogelijkheid te geven zich bij te spijkeren op bijvoorbeeld duurzaam tuinieren en biodiversiteit. Gezien de huidige klimaatdiscussie ontkomen ook deze professionals niet (meer) aan de groeiende behoefte aan kennis en ervaring op dit gebied. Toen IPD Opleidingen in oktober 2019 klaar was met alle voorbereidingen en startte, bleek de meerderheid van de aanmeldingen niet te bestaan uit hoveniers. Het ging om mensen met veel verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Ze zochten een nieuwe uitdaging die meer voldoening geeft. Begonnen werd met twee groepen, eentje in Amsterdam en eentje in Utrecht.

Vertraging

Door COVID-19 liep de opleiding bij de eerste groepen, gestart in oktober 2019, behoorlijke vertraging op. Inmiddels zijn er al een paar deelnemers klaar met de opleiding en krijgen binnenkort hun diploma. Gelukkig zijn de fysieke lessen hervat en volgt de rest de opleiding volgens planning. Dankzij de waardevolle inzichten is Rugenbrink inmiddels ook al druk bezig met de ontwikkeling van een opleiding ecologie die veel meer geschikt is voor hoveniers.

 

 

 

Opleiding Basistheorie Vastgoed bij IPD Opleidingen

IPD Opleidingen start regelmatig met de dagopleiding Basistheorie Vastgoed (SVM NIVO). Deelnemers die makelaar, taxateur of vastgoedadviseur willen worden, beginnen eerst met deze opleiding.

De opleiding bevat de onderwerpen die voor iedere makelaar, taxateur en vastgoedadviseur nodig zijn. Ze bestaat uit 27 lessen, waarin de volgende vijf vakken worden behandeld: Vastgoedeconomie, Bouwkunde, Privaatrecht, Publiekrecht, Financiën en Fiscaliteit. De opleiding in losse modules volgen kan ook. Na het behalen van het diploma, kun je meteen terecht op de arbeidsmarkt. Met het diploma Basistheorie Vastgoeddeskundige heb je genoeg bagage om als vastgoedkenner bij verzekeraars, beleggingsbedrijven, bouwbedrijven, banken, overheden of woningbouwverenigingen aan de slag te gaan.

Specialiseren
Met het basisdiploma op zak kun je kiezen of je je wilt specialiseren in de makelaardij of in het vakgebied van taxateurs. Waar eerder namelijk de makelaarsopleiding ook direct de bevoegdheid gaf tot taxateur, maken de steeds strengere eisen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) een aparte opleiding voor Taxateurs nodig. Deze opleiding tot taxateur biedt IPD Opleidingen uiteraard ook aan. Met het SVMNIVO-diploma basistaxateur kunnen de cursisten zich dan inschrijven als gezel bij het NRVT.
Veel cursisten kiezen voor de richting kandidaat-Makelaar Wonen (KRMT). Ze volgen na de Basistheorie Vastgoed de specialisatie Makelaar Wonen. Dat betreft zes lessen Praktijkleer Wonen (KRMT) en zes lessen Vakbekwaamheid Wonen (KRMT). Met het SVMNIVO-diploma dat ze dan krijgen, kunnen ze zich inschrijven in het KRMT-register van Vastgoedcert.

Na deze KRMT opleiding is er nog de mogelijkheid om verder te specialiseren door de Praktijktoets Makelaar Wonen te doorstaan. Degenen die dit lukt, mogen zich registreren als Register Makelaar Wonen. Dit is een van de voorwaarden om met een eigen makelaarskantoor aan te mogen sluiten bij de NVM.
 

IPD Opleidingen zoekt docenten met kennis ecologie

IPD Opleidingen zoekt mensen die les kunnen en willen geven in de nieuwe opleiding Ecologisch Tuinontwerper. En die net zoals het opleidingsinstituut een positieve bijdrage willen leveren aan de klimaatdiscussie. De interesse van cursisten in de opleiding blijkt dermate groot dat op dit moment lang niet iedereen kan starten.

Meld je aan!
Heb je vanuit een bepaalde invalshoek kennis van ecologie en ben je gedreven, meld je dan aan. Dat kan via info@ipd-opleidingen.nl. We komen graag met je in contact. Te denken valt aan ecologen, biologen, klimatologen, landschapsarchitecten, aardwetenschapers, maar zeker ook hoveniers gespecialiseerd in ecologisch tuinieren. Maar schroom niet om van je te laten horen, wanneer je een andere achtergrond hebt.

Hoveniers bijspijkeren
Aanleiding voor de ontwikkeling van deze opleiding, was volgens initiator en oprichter Henk Rugenbrink om professionele hoveniers de mogelijkheid te geven zich bij te spijkeren op bijvoorbeeld duurzaam tuinieren en biodiversiteit. Gezien de huidige klimaatdiscussie ontkomen ook deze professionals niet (meer) aan de groeiende behoefte aan kennis en ervaring op dit gebied. Tot grote verrassing bleek echter de meerderheid van de aanmeldingen niet te bestaan uit hoveniers, maar mensen met diverse achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze allemaal wel gemeen hebben, is dat ze meer voldoening zoeken en zelf een bijdrage willen leveren aan een betere wereld.

Moeilijk te vinden
Door COVID-19 liepen de groepen gestart in de allereerste opleiding (oktober 2019) behoorlijke vertraging op. Hierdoor is extra de tijd genomen om kinderziektes uit de opleiding te halen en verbeteringen aan te brengen. Inmiddels hebben al een paar deelnemers hun diploma gekregen. Het liefst willen we zoveel mogelijk belangstellenden de kans bieden om met de opleiding te starten, maar daarvoor zijn meer docenten nodig. Voorlopig zijn ze nog moeilijk te vinden. Dat komt ook omdat de opleiding nieuw is en IPD de enige is die deze sinds kort aanbiedt.

 

IPD Opleidingen verhuisd naar Bisonspoor

IPD Opleidingen is verhuisd naar het nieuwe kantorencomplex (Bisonspoor) in Maarssen. Sinds 2012 was de opleider actief op het voormalige Demka terrein in het Utrechtse Zuilen.  

Het Instituut voor Praktijk Diploma’s (IPD) startte in 1990 met het verzorgen van praktijkgericht onderwijs voor volwassenen op het gebied van Administratie en Boekhouden. Al snel groeide de onderwijsinstelling uit tot een landelijke opleider voor erkende beroepsdiploma’s.

Uitgebreid cursusaanbod
Het cursusaanbod is in de afgelopen tijd uitgebreid en inmiddels is IPD marktleider in klassikaal onderwijs voor Makelaars en verwante beroepen. Overal in het land worden trainingen en opleidingen gegeven, zoals Loonadministratie waarmee veel cursisten snel werk vinden. Sinds de komst van Lydia van Dalen, voormalig manager bij de Academie voor Vastgoed, wordt het aanbod uitgebreid met een aparte opleiding tot Taxateur. Waar eerder de makelaarsopleiding ook direct de bevoegdheid tot taxateur gaf, maken de steeds strengere eisen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) een aparte opleiding noodzakelijk. Hiervoor volgt men wel eerst, net als de makelaar, de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Daarna kan de cursist kiezen voor Taxateur Wonen of Bedrijfsmatig Vastgoed. Ook creatieve ontwerpvakken, zoals Binnenhuis- en Tuinarchitectuur doen het goed waarbij het aspect duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Inmiddels is er ook een opleiding in ontwikkeling voor een praktijkdiploma ecologie. Gezien de huidige klimaatdiscussie relevant voor de toekomst.

Kansen arbeidsmarkt
Bij IPD wordt qua aanbod van opleidingen vooral gekeken naar de vraag op de arbeidsmarkt. Vooral van belang is dat cursisten zich verder kunnen ontwikkelen en daardoor (blijven) doorgroeien, gezien de snelheid waarmee de arbeidsmarkt tegenwoordig verandert. Het nieuwe hoofdkantoor bevindt zich nu op de zevende verdieping van een van de vier kantoortorens boven het winkelcentrum.

 

Studieadviseur Beatrijs aan het werk in het splinternieuwe kantoor.

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

Studievoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: