Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

De certificeringen voor de makelaar-taxateur – welke zijn er?

Wie in de makelaardij of het vastgoed wil werken als makelaar-taxateur of assistent-makelaar, kan dat niet doen zonder de juiste diploma’s en certificeringen. Collega’s en brancheverenigingen, maar zeker ook klanten: ze zoeken allemaal de bevestiging dat u een makelaar-taxateur bent met de juiste kwalificaties.

In dit artikel zetten we de verschillende certificeringen voor makelaars en taxateurs op een rij. De belangrijkste certificerende instanties zijn ARMTNIVO en KRMTNIVO, VastgoedCert en het NRVT. Zij houden registers bij van makelaars en/of taxateurs die aan de certificeringseisen voldoen.

In dit artikel leest u over de certificering zoals ze nu gelden voor makelaars en taxateurs. Regelmatig veranderen de eisen. Uiteraard volgen we dit op de voet en we passen onze opleidingen aan zodra een (examen-)eis of kwalificatie verandert.

 

Certificering: wat en waarom?

Certificering is erg belangrijk, omdat u daarmee laat zien dat u een professional bent die kwaliteit biedt en blijft bieden. Zo’n kwaliteitskeurmerk is ook van belang om uzelf aan te kunnen sluiten bij een brancheorganisatie. Dat doet bijna iedere makelaar of taxateur.

Er zijn verschillende niveaus waarop iemand in de vastgoedsector kan werken en voor elk van die niveaus zijn er instanties die de certificering regelen. Bent u eenmaal gecertificeerd, dan komt u in een register en kunt u klanten en relaties zwart-op-wit laten zien met wat voor makelaar, assistent-makelaar of taxateur zij te maken hebben. De registers zijn online doorzoekbaar en u bent dan ook via dat register vindbaar voor uw netwerk en uw klanten.

De examinator: SVMNIVO

Sec bekeken is een certificering niets anders dan: laten zien dat u beschikt over de juiste diploma’s en certificaten, zodat u zich kunt inschrijven in een erkend register. De procedure om ingeschreven te worden – van aanvraag tot goedkeuring – heet de certificering. In de makelaarswereld is SVMNIVO hét aangewezen toetsinstituut waar u de examens doet en de diploma’s behaalt. Heeft u die na hard werken binnen, dan kunt u zich aanmelden bij een register.

Diploma Basistheorie taxateur o.z.

Voor we verder gaan met het overzicht van certificeringen nog even dit: het eerste diploma wat u in deze branche meestal haalt is de Basistheorie taxateur o.z. Dat geeft u nog geen toegang tot een register, maar u kunt na deze deeltijd opleiding (van een paar maanden tot anderhalf jaar) al wel aan de slag bij een makelaarskantoor of vastgoedbedrijf. Veel mensen gaan vanuit die positie verder met de vervolgopleidingen en de lessen voor certificering bij KRMTNIVO, VastgoedCert of het NRVT.

ARMTNIVO: voor de assistent-register-makelaar-taxateur

In het register van ARMTNIVO staan alle geregistreerde assistent-makelaars. De assistenten-opleiding kunt u zonder Basistheorie starten, het is een volledig zelfstandige opleiding van een paar maanden tijd. Na de opleiding en het examen mag u als erkend assistent aan de slag bij een makelaarskantoor. U mag bijvoorbeeld bezichtigingen organiseren en ondersteunt de makelaar bij zijn of haar werk, u gaat de officiële documenten voorbereiden en informatiebijeenkomsten organiseren. 

KRMTNIVO: voor de kandidaat-register-makelaar-taxateur

In het register van KRMTNIVO staan alle geregistreerde ‘kandidaat-makelaars’. Staat u in dit register, dan bent u volwaardig makelaar, maar op een punt bent u nog ‘kandidaats’, vandaar de naam. Een KRMT-registratie is er speciaal voor woonmakelaars. Laat u niet misleiden door het woord kandidaat: de KRMT’er mag bijna alle taken van de makelaar zelfstandig uitvoeren, van bezichtigen tot onderhandelen tot contracten opstellen en tekenen. Het enige wat de KRMT'er nog niet mag doen is officieel taxeren.

De certificering KRMT krijgt u als u de examens van de Basistheorie heeft behaald plus de vakken van de specialisatie Aanvullend Wonen: Makelaardijleer en Vakbekwaamheid. 

KRMT halen bij IPD

(Na de basistheorie)

KRMT Makelaardijleer

KRMT Vakbekwaamheid

VastgoedCert: voor de register-makelaar-taxateur

In het register van VastgoedCert staan vastgoedprofessionals van verschillende makelij. Zij zijn erkend register-makelaar-taxateurs, ofwel RMT. VastgoedCert heeft zijn register ingedeeld in zogeheten Kamers, met als bekendste:

  • Wonen
  • Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Landelijk Vastgoed

U komt in de Kamer Wonen als u na uw KRMT ook nog de Praktijktoets Wonen behaalt. Dan mag u naast uw makelaarswerk ook onafhankelijke taxaties uitvoeren in uw regio en u mag zichzelf vestigen als zelfstandig makelaar.

U komt in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed als u na de Basistheorie ook nog een theorie- en een praktijkexamen behaalt over bedrijfsmatig ofwel commercieel vastgoed.

U komt in de Kamer Landelijk Vastgoed als u na de Basistheorie ook nog een theorie- en een praktijkexamen behaalt over landelijk ofwel agrarisch vastgoed.

Veel vastgoedprofessionals behalen in de loop van hun carrière de certificering voor meerdere Kamers.

RMT halen bij IPD

Praktijktoets Wonen (RMT)

Bedrijfsmatig Vastgoed halen bij IPD

theorie

praktijktoets

Landelijk Vastgoed halen bij IPD

theorie

praktijktoets

NRVT: voor de register-taxateur

In het register van het NRVT staan alle erkende register-taxateurs (RT). Zij hebben zich toegelegd op het (vooral) uitvoeren taxaties. In de praktijk kan iemand zowel makelaar zijn als taxateur – mits de rollen maar helder en duidelijk gescheiden zijn. Veel vastgoedspecialisten zijn dan ook aangesloten bij zowel VastgoedCert als bij het NRVT. Het NRVT hanteert ook ongeveer dezelfde Kamers binnen het register als VastgoedCert. Een opvallend verschil is dat er een aparte Kamer is voor WOZ-taxateurs. In deze Kamer komt u terecht na het behalen van een theorie-examen over de WOZ-taxaties.

Hercertificeren

Eenmaal gecertificeerd, altijd gecertificeerd? Nee, zo werkt het niet en dat is logisch. U moet bij zowel VastgoedCert als bij het NRVT laten zien dat u zichzelf bijschoolt. U krijgt hiervoor PE-punten (Permanente Educatie) en zo behoudt u uw registratie. De branchevereniging NVM hecht veel waarde aan deze hercertificering en houdt voor haar eigen ledenbestand dehercertificeringsinspanningen bij. Gelukkig is een nascholingsdag vaak geldig voor meerdere hercertificeringensorganisaties. Wel is het zo dat u zich voor iedere Kamer apart moet hercertificeren.

IPD Opleidingen biedt verschillende hercertificeringsdagen voor de RMT-makelaar.

Hercertificering RMT bij IPD

Lees meer informatie en bekijk het aanbod

 

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht
>> routebeschijving

Correspondentieadres en hoofdkantoor
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:   DEUTNL2N
IBAN: NL09DEUT0556230140

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

 

 

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: