De certificeringen voor de makelaar-taxateur – welke zijn er?

Wie in de makelaardij of het vastgoed wil werken als makelaar-taxateur of assistent-makelaar, kan dat niet doen zonder de juiste diploma’s en certificeringen. Collega’s en brancheverenigingen, maar zeker ook klanten: ze zoeken allemaal de bevestiging dat u een makelaar-taxateur bent met de juiste kwalificaties.

In dit artikel zetten we de verschillende certificeringen voor makelaars en taxateurs op een rij. De belangrijkste certificerende instanties zijn ARMTNIVO en KRMTNIVO, VastgoedCert en het NRVT. Zij houden registers bij van makelaars en/of taxateurs die aan de certificeringseisen voldoen.

In dit artikel leest u over de certificering zoals ze nu gelden voor makelaars en taxateurs. Regelmatig veranderen de eisen. Uiteraard volgen we dit op de voet en we passen onze opleidingen aan zodra een (examen-)eis of kwalificatie verandert.

 

Certificering: wat en waarom?

Certificering is erg belangrijk, omdat u daarmee laat zien dat u een professional bent die kwaliteit biedt en blijft bieden. Zo’n kwaliteitskeurmerk is ook van belang om uzelf aan te kunnen sluiten bij een brancheorganisatie. Dat doet bijna iedere makelaar of taxateur.

Er zijn verschillende niveaus waarop iemand in de vastgoedsector kan werken en voor elk van die niveaus zijn er instanties die de certificering regelen. Bent u eenmaal gecertificeerd, dan komt u in een register en kunt u klanten en relaties zwart-op-wit laten zien met wat voor makelaar, assistent-makelaar of taxateur zij te maken hebben. De registers zijn online doorzoekbaar en u bent dan ook via dat register vindbaar voor uw netwerk en uw klanten.

De examinator: SVMNIVO

Sec bekeken is een certificering niets anders dan: laten zien dat u beschikt over de juiste diploma’s en certificaten, zodat u zich kunt inschrijven in een erkend register. De procedure om ingeschreven te worden – van aanvraag tot goedkeuring – heet de certificering. In de makelaarswereld is SVMNIVO hét aangewezen toetsinstituut waar u de examens doet en de diploma’s behaalt. Heeft u die na hard werken binnen, dan kunt u zich aanmelden bij een register.

Diploma Basistheorie Vastgoed

Voor we verder gaan met het overzicht van certificeringen nog even dit: het eerste diploma wat u in deze branche meestal haalt is de Basistheorie Vastgoed. Dat geeft u nog geen toegang tot een register, maar u kunt na deze deeltijd opleiding (van een paar maanden tot anderhalf jaar) al wel aan de slag bij een makelaarskantoor of vastgoedbedrijf. Veel mensen gaan vanuit die positie verder met de vervolgopleidingen en de lessen voor certificering bij KRMTNIVO, VastgoedCert of het NRVT.

ARMTNIVO: voor de assistent-register-makelaar

In het register van ARMTNIVO staan alle geregistreerde assistent-makelaars. De assistenten-opleiding kunt u zonder Basistheorie starten, het is een volledig zelfstandige opleiding van een paar maanden tijd. Na de opleiding en het examen mag u als erkend assistent aan de slag bij een makelaarskantoor. U mag bijvoorbeeld bezichtigingen organiseren en ondersteunt de makelaar bij zijn of haar werk, u gaat de officiële documenten voorbereiden en informatiebijeenkomsten organiseren. 

KRMTNIVO: voor de kandidaat-register-makelaar

In het register van KRMTNIVO staan alle geregistreerde ‘kandidaat-makelaars’. Staat u in dit register, dan bent u volwaardig makelaar, maar op een punt bent u nog ‘kandidaats’, vandaar de naam. Een KRMT-registratie is er speciaal voor woonmakelaars. Laat u niet misleiden door het woord kandidaat: de KRMT’er mag bijna alle taken van de makelaar zelfstandig uitvoeren, van bezichtigen tot onderhandelen tot contracten opstellen en tekenen. Het belangrijkste verschil met een RM-makelaar: deze heeft de Praktijktoets Wonen behaald en kan zich vestigen als zelfstandig makelaar.

De certificering KRMT krijgt u als u de examens van de Basistheorie heeft behaald plus de vakken van de Specialisatie Makelaar Wonen: Praktijkleer en Vakbekwaamheid. 

 

KRMT, voor de makelaar, de taxateur of...?

De afkorting KRMT staat voor kandidaat-register-makelaar-taxateur. Deze afkorting is verwarrend, vanwege de T van taxateur. Hoe zit dat? Tot voor kort deed u de opleiding KRMT om zowel makelaar als taxateur te kunnen worden. Maar sinds oktober 2018 zijn de beroepen (en dus de opleidingsroutes) gescheiden. Voor beide is de start nog de Basistheorie Vastgoed, maar de daaropvolgende specialisaties zijn verschillend. De opleidingsroute voor makelaar is inmiddels bekend en deze bieden we aan bij IPD. De route om taxateur te worden is nog in ontwikkeling. Het is mogelijk dat de afkorting KRMT op termijn gaat veranderen, maar zolang de ontwikkelingen gaande zijn, heet deze certificering voor woonmakelaar gewoon nog 'KRMT'. 

 

KRMT halen bij IPD

(Na de basistheorie)

KRMT Praktijkleer

KRMT Vakbekwaamheid

VastgoedCert: voor de register-makelaar

In het register van VastgoedCert staan vastgoedprofessionals van verschillende makelij. Zij zijn erkend register-makelaar-taxateurs, ofwel RMT. VastgoedCert heeft zijn register ingedeeld in zogeheten Kamers, met als bekendste:

  • Wonen
  • Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Landelijk Vastgoed

U komt in de Kamer Wonen als u na uw KRMT ook nog de Praktijktoets Makelaar Wonen behaalt. Dan mag u zich vestigen als zelfstandig makelaar.

U komt in de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed als u na de Basistheorie ook nog een theorie- en een praktijkexamen behaalt over bedrijfsmatig ofwel commercieel vastgoed. De eisen en certificeringen voor Bedrijfsmatig Vastgoed gaan veranderen en de opleidingen worden hierop binnenkort aangepast. 

U komt in de Kamer Landelijk Vastgoed als u na de Basistheorie ook nog een theorie- en een praktijkexamen behaalt over landelijk ofwel agrarisch vastgoed. De eisen en certificeringen voor Bedrijfsmatig Vastgoed gaan veranderen en de opleidingen worden hierop binnenkort aangepast.

Veel vastgoedprofessionals behalen in de loop van hun carrière de certificering voor meerdere Kamers.

RM halen bij IPD

Praktijktoets Makelaar Wonen (RM)

 

NRVT: voor de register-taxateur

In het register van het NRVT staan alle erkende register-taxateurs (RT). Zij hebben zich toegelegd op het (vooral) uitvoeren taxaties. In de praktijk kan iemand zowel makelaar zijn als taxateur – mits de rollen maar helder en duidelijk gescheiden zijn. Makelaars en taxateur hebben ook iets andere opleidingsroutes gevolgd: dezelfde basis maar andere vervolgopleidingen.

Veel vastgoedspecialisten zijn aangesloten bij zowel VastgoedCert als bij het NRVT. Het NRVT hanteert ook ongeveer dezelfde Kamers binnen het register als VastgoedCert. Een opvallend verschil is dat er een aparte Kamer is voor WOZ-taxateurs.

Hercertificeren

Eenmaal gecertificeerd, altijd gecertificeerd? Nee, zo werkt het niet en dat is logisch. U moet bij zowel VastgoedCert als bij het NRVT laten zien dat u zichzelf bijschoolt. U krijgt hiervoor PE-punten (Permanente Educatie) en zo behoudt u uw registratie. De branchevereniging NVM hecht veel waarde aan deze hercertificering en houdt voor haar eigen ledenbestand dehercertificeringsinspanningen bij. Gelukkig is een nascholingsdag vaak geldig voor meerdere hercertificeringensorganisaties. Wel is het zo dat u zich voor iedere Kamer apart moet hercertificeren.

 

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

 

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: