Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

FacebookTwitterLinkedInOnderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Met welke opleiding kunt u makelaar worden?

Bent u altijd al geïnteresseerd geweest in huizen of vastgoed…
Is uw tante makelaar en is zij uw grote voorbeeld…
Ziet u dat wel zitten, mensen adviseren over de huizenverkoop en daarmee een goede boterham verdienen… 

Wat uw motivatie of achtergrond ook is… stel… u wilt makelaar worden! Hoe pakt u dat aan?

Op deze pagina kunt u lezen welke stappen u volgt om uw opleiding tot makelaar te halen. Makelaar worden betekent dat u aardig wat theorie-examens en een aantal praktijkexamens moet halen. Dat begint bij de basis en u kunt veel specialisaties en de bijbehorende praktijktoetsen volgen. Daarover verderop meer. Eerst vertellen we iets over de titel ‘makelaar’.

In dit artikel leest u over de opleidingseisen zoals ze nu gelden voor makelaars. Regelmatig veranderen de eisen - dat kunnen kleine of grotere wijzigingen zijn. Uiteraard volgen we dit op de voet en we passen onze opleidingen aan zodra een (examen-)eis verandert.

Makelaar worden: wanneer bent u makelaar?

Voor de volledigheid: iedereen mag zichzelf makelaar noemen. Iedereen mag in principe bemiddelen of adviseren over de verkoop of verhuur van vastgoed. Het is geen beschermde titel (net zoals loodgieter, bakker of hypotheekadviseur geen beschermde titels zijn).

Dat maakt iemand natuurlijk niet vanzelf een deskundig makelaar. Integendeel,  u mag rustig stellen dat u geen makelaar kunt worden zonder een degelijke opleiding. Er komt namelijk veel kijken bij het aankopen, verkopen of (ver)huren van onroerend goed. Vaak gaat het om grote bedragen en grote belangen.

Zelfs ervaren vastgoedrotten die het zonder opleiding zouden kunnen, doen er toch goed aan om hun makelaarspapieren te halen als ze aan de slag willen in de branche. Dat zit zo: een beetje makelaar sluit zich aan bij een brancheorganisatie zoals de NVM. Een organisatie als de NVM vraagt van haar leden dat ze goed opgeleid zijn en dat ze zich na hun opleiding ook jaarlijks bijscholen.

Makelaar worden zonder diploma... dan neemt u zichzelf eigenlijk niet serieus als vastgoedbemiddelaar.

Beroepsopleiding makelaars

Er zijn meerdere wegen die leiden tot de erkenning tot makelaar. U kunt op verschillende niveaus uw makelaarspapieren halen, van basis-makelaar-taxateur tot en met specialisaties in woon-, agrarische of bedrijfsmakelaardij. De niveaus leggen we verderop in dit artikel uit.

Welke weg bewandelt u? Als u de kortste – erkende – weg wilt bewandelen, volgt u een deeltijd beroepsopleiding makelaar bij een erkend opleidingsinstituut. Bij opleiders zoals IPD Opleidingen wordt u stap voor stap begeleid om de benodigde toetsen en (deel)examens af te leggen. De opleidingen richten zich helemaal op de laatste actuele exameneisen van SVMNIVO. SMVNIVO is de landelijke organisatie waarbij u de examens voor bijvoorbeeld kandidaat makelaar of register makelaar taxateur doet.

De basisopleiding kunt u zonder voorkennis starten, wel moet u er rekening mee houden dat het niveau ligt op mbo+/hbo. Een alternatief voor de relatief korte studie makelaar is de hbo-studie Makelaardij en Vastgoed. Dit is een studie die u op verschillende hogescholen in Nederland kunt volgen. Meestal zijn dit voltijdstudies van 3 of 4 jaar. U krijgt hier een bredere vastgoedopleiding. Voor een erkend makelaarsdiploma is zo’n 4-jarige opleiding niet noodzakelijk. Sterker nog, vaak moet u na een hbo-opleiding toch nog uw examens bij SVMNIVO halen om lid te worden van een register of brancheorganisatie.

 

Bestel nu onze uitgebreide makelaarsbrochure!

makelaar-worden-brochure

Basisniveau: Opleiding Basistheorie taxateur o.z.

Basistheorie taxateur o.z…. maar ik wil toch makelaar worden? Dat zit zo. De beroepen makelaar en taxateur hebben veel overeenkomsten. Niet iedere erkende makelaar is automatisch erkend taxateur, maar in de theoretische basis zijn deze vakken hetzelfde. Dat is de verklaring waarom u eerst de opleiding Basistheorie taxateur o.z. volgt. U raadt het al, o.z. staat voor onroerende zaken. De opleiding tot makelaar begint met deze basistheorie. U wordt voorbereid op 6 deelexamens:

 • Privaatrecht (onder andere familierecht, vermogensrecht, faillissementsrecht en notariaat)
 • Publiekrecht (onder andere bestuursrecht, ruimtelijke ordening, onteigening en milieuwetgeving)
 • Bouwkunde A (algemene bouwkunde en materialenkennis)
 • Bouwkunde B (bestek en tekeninglezen)
 • Vastgoedeconomie (onder andere vraag en aanbod, banken, kapitaalmarkten)
 • Financiën, fiscaliteiten en taxaties (onder andere kasstromen, belastingen, financiële analyses en calculaties)

 

Bouwkunde A en B zijn samen goed voor 1 certificaat. In totaal moet u dus 5 certificaten halen, dan ontvangt u uw SVMNIVO-basisdiploma. Na de basisopleiding kunt u al aan de slag bij veel makelaarskantoren of als vastgoedspecialist bij een woningbouwvereniging, een gemeente enzovoort. 

Hoe lang duurt deze basis van de studie makelaar? Als u alle vakken achter elkaar volgt, moet u rekenen op ongeveer 10 maanden studietijd bij een dagopleiding en 19 maanden studietijd bij een avondopleiding (inclusief vakanties en examenweken, dit is hoe het bij IPD Opleidingen is georganiseerd).

 

Specialiseren: Kandidaat makelaar worden (KRMT)

Veel makelaars gaan zich specialiseren en richten zich op de huizenmarkt. Dat doen ze met de specialisatie Aanvullend Wonen. Na deze specialisatie kunt u kandidaat-register-makelaar-taxateur worden, kortweg KRMT.

Het woord ‘kandidaat’ wekt bij sommige mensen de indruk dat iemand nog geen volwaardig makelaar zou zijn, maar slechts een halve makelaar, een kandidaat om een echte makelaar te worden.  Niets is minder waar, na de specialisatie Aanvullend Wonen bent u volwaardig woningmakelaar. Bekijk maar eens een paar makelaarsvacatures en u zult zien dat KRMT een veelgevraagde eis is. U kunt bij ieder makelaarskantoor aan de slag en mag zelfstandig klanten adviseren en begeleiden en alle handelingen doen die horen bij het makelaarsvak. Er zijn twee kwalificaties die een KRMT-makelaar onderscheiden van een RMT-makelaar, dat kunt u verderop lezen.

De term ‘kandidaat makelaar’ zoals veel mensen het noemen, is verwarrend omdat deze niet helemaal klopt. Het gaat altijd om een kandidaat-register-makelaar-taxateur. Dit verwijst naar het feit dat iemand kandidaat is om op enig moment te worden toegelaten tot het register van makelaars, beheerd door VastgoedCert. Om het nog verwarrender te maken: het KRMT zelf is ook een register, dat wordt beheerd door KRMTNIVO. Welkom in de wereld van de kwalificaties en registraties voor de makelaar (Er is er ook nog een speciaal register alleen voor taxateurs, het NRVT). 

Hoe ziet de specialisatie Aanvullend Wonen eruit? U moet hiervoor twee certificaten behalen bij het SVMNIVO:

 • Makelaardijleer Aanvullend Wonen (of gewoon: Makelaardijleer Wonen)
 • Vakbekwaamheid Aanvullend Wonen (of gewoon: Vakbekwaamheid Wonen)

 

Makelaardijleer is de theorie, Vakbekwaamheid is het praktische examen. De theorie wordt getoetst met een digitaal theorie-examen. De onderwerpen die dan aan bod komen zijn onder meer koop, verkoop en veiling, huur, verhuur en beheer, financiering, taxatieleer, marktonderzoek en strategie, marketingbeleid en consumentengedrag.

Uw vakbekwaamheid toont u aan met een aantal praktijkopdrachten. Een deel daarvan mag u thuis doen en een deel doet u tijdens een examendag op locatie. De onderdelen die in de praktijk worden getoetst zijn: een intakegesprek voeren voor aankoop en rapportage opstellen, een pand in de verkoop nemen, onderhandelingen voeren, koopovereenkomst opstellen en toelichten, visiestuk schrijven (thuis) en verdedigen. Het visiestuk is een schriftelijk stuk waarin u een actueel onderwerp van de woningmarkt belicht en waarover u uw mening geeft. 

 

Een aanvullende opleiding KRMT Makelaardijleer + Vakbekwaamheid kunt u in 10 lesweken klassikaal les afronden (1 lesdag per week), gebaseerd op de roosters zoals we die bij IPD hanteren. Er zijn ook avondlessen, dan duurt de opleiding iets langer. 

 

Register makelaar taxateur (RMT) – het eindstation voor de woningmakelaar

Vaak doen KRMT-makelaars een paar jaar werkervaring op in hun werkgebied en zetten ze daarna de volgende stap in de makelaarsstudie: ze worden register-makelaar-taxateur (RMT). Werkervaring is niet noodzakelijk om het RMT-examen te doen, maar deze is eigenlijk onmisbaar. Met deze laatste stap gaat u namelijk RMT-makelaar worden en dat wordt u altijd voor een bepaalde regio (een ‘agglomeratie’). U krijgt op uw examen dan ook vragen specifiek over de huizenmarkt in dat gebied.

Voor het predikaat RMT moet u de Praktijktoets Wonen doen. Die bestaat uit de volgende opdrachten:

 • woningtaxatie (2 woningen)
 • 20 schriftelijke open vragen, waarvan 12 over de huizenmarkt in de regio

Aan de eerste opdracht ziet u het grote verschil tussen KRMT en RMT: de RMT-makelaar mag zelfstandige en onafhankelijke taxaties uitvoeren. Dat mag een KRMT-makelaar niet. 

Het tweede grote verschil is dat een makelaar RMT-geregistreerd moet zijn om een eigen makelaarskantoor te beginnen. Dat is althans een vereiste van de grootste branchevereniging NVM. In de praktijk maakt de NVM soms een uitzondering op deze regel, maar in principe is het runnen van een eigen kantoor alleen voorbehouden aan register-makelaar-taxateurs.

 

Een opleiding die u voorbereidt op de Praktijktoets Wonen neemt 10 lesweken klassikaal les in beslag (1 lesdag per week), gebaseerd op de roosters zoals we die bij IPD hanteren. 

Als makelaar RMT mag u zich inschrijven in het register van VastgoedCert, in de zogeheten Kamer Wonen. Als u eenmaal makelaar RMT bent, dan moet u zich jaarlijks bijscholen (hercertificeren) om uw registratie te behouden.

 

RMT-opleiding bij IPD

Praktijktoets Wonen (RMT)

Andere specialisaties: commercieel vastgoed, agrarisch vastgoed en ethiek

De opleiding tot makelaar kent ook twee andere specialisaties: commercieel (of ‘bedrijfsmatig’) vastgoed en agrarisch (of ‘landelijk’) vastgoed. Als u deze specialisaties volgt en u slaagt voor de examens, dan kunt u zich ook inschrijven bij VastgoedCert bij de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed of de Kamer Landelijk Vastgoed. 

Als makelaar in bedrijfsmatig vastgoed houdt u zich bezig met de handel in bedrijfspanden, of u buigt zich over ingewikkelde vastgoedvraagstukken. Juridische kennis, commercieel inzicht en kennis van bouwkunde zijn belangrijke vaardigheden voor de bedrijfsmakelaar. U gaat aan de slag met bijvoorbeeld horecapanden, winkels of winkelcomplexen, kantoren of wooncomplexen.  

De officiële benaming voor makelaar in commercieel vastgoed is register-taxateur (RT) bedrijfsmatig vastgoed. Dat bent u als u twee examens haalt:

 • Aanvullende theorie Makelaar-taxateur o.z. Bedrijfsmatig Vastgoed (of een vergelijkbaar examen)
 • Praktijkdiploma Bedrijfsmatig Vastgoed

Beide examens kunt u halen bij SVMNIVO. Gebaseerd op de huidige lesroosters bij IPD kosten beide opleidingen u in totaal 24 weken (1 lesdag per week). De makelaar in bedrijfsmatig vastgoed moet zich jaarlijks bijscholen om de registratie te behouden. 

Een makelaar in landelijk vastgoed houdt zich bezig met de vastgoedhandel in het buitengebied. Denk daarbij aan akkerbouwgrond, veehouderijen, bosbouw- of natuurgebied, exploitatievastgoed, landgoederen, ontwikkelingsvastgoed, recreatieobjecten, woning in landelijk gebied, paardenhouderijen of (glas)tuinbouw. Dat is een apart vakgebied, waarbij het vaak gaat om grote projecten en onteigening van grond.

 

De officiële benaming voor makelaar in agrarisch vastgoed is register-taxateur (RT) landelijk vastgoed. Dat bent u als u twee examens haalt:

 • Aanvullende theorie Makelaar-taxateur o.z. Landelijk Vastgoed (of een vergelijkbaar examen)
 • Praktijkdiploma Landelijk Vastgoed

Beide examens kunt u halen bij SVMNIVO. Gebaseerd op de huidige lesroosters bij IPD kosten beide opleidingen u in totaal 16 weken (1 lesdag per week). De makelaar in landelijk vastgoed moet zich jaarlijks bijscholen om de registratie te behouden.

 

De ethische makelaar

Integriteit, betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijke eigenschappen voor goede makelaars en taxateurs. Er is een steeds grotere behoefte in de beroepsgroep om makelaars hierin te trainen en op te leiden. Dit kunt u doen tijdens de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs. U leert kritisch en van een afstand nadenken over veel voorkomende ethische vragen in de makelaardij. Wat zijn riskante situaties in uw beroepspraktijk en hoe gaat u ermee om als u ze tegenkomt? Vaak moet u hierover dan snel een besluit nemen. Het is goed om hierop voorbereid te zijn.

De opleiding Ethiek wordt gegeven op Europees niveau EQF 6 (vergelijkbaar met hbo). U kunt deze specialisatie al doen in aansluiting op de basistheorie.

Opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

Ethiek voor Makelaars en Taxateurs (EQF niveau 6)

Taxateur worden

Bent niet zo geïnteresseerd in de makelaardij maar wilt u zich vooral bezighouden met taxeren? Het is goed om te weten dat de opleidingen voor makelaars en taxateurs grotendeels parallel lopen. Wel zijn er enkele specialisaties voor de taxateur, WOZ-taxatie. 

In opkomst: de assistent-makelaar

De vraag 'Hoe word ik makelaar?' resulteert voor sommige mensen in een andere optie: de assistent. Er is veel werk voor makelaarskantoren, maar voor dat werk is niet altijd direct een erkende KRMT-makelaar nodig. Vaak zoeken makelaars een junior of medior assistent die van aanpakken weten én die genoeg verstand van zaken hebben om in een makelaarskantoor mee te draaien.

Herkent u zich in dit profiel? Dan kunt u overwegen om niet de makelaarsopleiding te volgen, maar de opleiding voor assistent-makelaar ARMT. Deze opleiding kunt u in ongeveer 10 maanden afronden, dat is beduidend korter dan KRMT. U volgt in grote lijnen dezelfde vakken als een makelaar-in-opleiding, maar de stof gaat minder diep. Na het examen krijgt u een erkenning als assistent-register-makelaar-taxateur ARMT. Als het makelaarsvak u bevalt, kunt u zich na een paar jaar altijd nog verder ontwikkelen tot woonmakelaar.   

 

Deze opleiding kunt u in ongeveer 10 maanden afronden, dat is beduidend korter dan KRMT. U volgt in grote lijnen dezelfde vakken als een makelaar-in-opleiding, maar de stof gaat minder diep. Na het examen krijgt u een erkenning als assistent-register-makelaar-taxateur ARMT. Als het makelaarsvak u bevalt, kunt u zich na een paar jaar altijd nog verder ontwikkelen tot woonmakelaar.   

 

Makelaar worden zonder diploma

Zoals al eerder aangegeven…  werken als makelaar zonder diploma: het kan. Iedereen mag ‘makelaar’ voor of achter zijn naam zetten. In de praktijk zult u weinig geloofwaardig overkomen, omdat klanten bijna altijd zoeken naar een bevestiging dat ze te maken hebben met een betrouwbare makelaar. Het helpt ongetwijfeld als u aangesloten bent bij een branchevereniging, dat zal nog meer vertrouwen wekken. Maar bovenal helpt u als u kunt laten zien dat u – als vanzelfsprekend – uw diploma’s heeft behaald! Dat kunt u vermelden in social media en op uw website en u kunt zich laten registreren in de registers van SVMNIVO en eventueel VastgoedCert. Via die registers kunnen nieuwe klanten zoeken naar makelaars met de juiste papieren.

Makelaar worden, is het iets voor u?

We hopen dat we met deze informatie duidelijk hebben uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij een makelaarsstudie. Als u serieus van plan bent makelaar te worden, dan is het verstandig om u verder te oriënteren op het vak. Ga eens bij een makelaarskantoor langs, probeer misschien ergens stage te lopen of bel een opleidingsbureau voor meer informatie. Bij veel opleiders kunt u een proefles volgen om de sfeer in de les te proeven. Veel succes met uw zoektocht!

 

Makelaarsopleiding: dit is het opleidingstraject

De makelaarsopleiding voor woningmakelaars is de meest gekozen richting en bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1

Opleiding Basistheorie Taxateur o.z.

U heeft de basis behaald, een prachtig begin van uw nieuwe carrière als makelaar!

Stap 2

Aanvullend Wonen
- Makelaardijleer
- Vakbekwaamheid

U kunt aan de slag als Makelaar-taxateur o.z. Wonen en inschrijven in het K-RMT register (Kandidaat Register Makelaar Taxateur).

Stap 3

U kunt toetreden tot de kamer Wonen van VastgoedCert en worden ingeschreven als Registermakelaar Taxateur (RMT).

Stap 4

Bijblijven in het vak!


U doet steeds examen bij examenbureau SVMNIVO, dat in opdracht van de branche (o.a. VastgoedCert en NVM) de examens voor makelaars organiseert en de diploma's uitgeeft.

U kunt na de basistheorie (stap 1 van opleiding makelaar-taxateur) ook vervolgen met een andere specialisatie:

> Lees alles over de erkende certificeringen en registers voor de makelaar en de taxateur.


Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

FacebookTwitterLinkedInOnderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht
>> routebeschijving

Correspondentieadres en hoofdkantoor
Demkaweg 21
3555 HW Utrecht

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:   DEUTNL2N
IBAN: NL09DEUT0556230140

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.
Op dit moment veel bezocht op onze website: