Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Met welke opleiding kunt u makelaar worden?

Bent u altijd al geïnteresseerd geweest in huizen of vastgoed…
Is uw tante makelaar en is zij uw grote voorbeeld…
Ziet u dat wel zitten, mensen adviseren over de huizenverkoop en daarmee een goede boterham verdienen… 

Wat uw motivatie of achtergrond ook is… stel… u wilt makelaar worden! Hoe pakt u dat aan?

Op deze pagina kunt u lezen welke stappen u volgt om uw opleiding tot makelaar te halen. Makelaar worden betekent dat u aardig wat theorie-examens en een aantal praktijkexamens moet halen. Dat begint bij de basis en u kunt veel specialisaties en de bijbehorende praktijktoetsen volgen. Daarover verderop meer. Eerst vertellen we iets over de titel ‘makelaar’.

In dit artikel leest u over de opleidingseisen zoals ze nu gelden voor makelaars. Regelmatig veranderen de eisen - dat kunnen kleine of grotere wijzigingen zijn. Uiteraard volgen we dit op de voet en we passen onze opleidingen aan zodra een (examen-)eis verandert.

 

Bekijk hier de opleidingen voor woonmakelaar -
basis en specialisatie


Nieuwe subsidieregeling, €1000 vergoeding! Bel ons als u gebruik wilt maken van het STAP-budget: 030 244 77 30 Phone

Makelaar worden: wanneer bent u makelaar?

Voor de volledigheid: iedereen mag zichzelf makelaar noemen. Iedereen mag in principe bemiddelen of adviseren over de verkoop of verhuur van vastgoed. Het is geen beschermde titel (net zoals loodgieter, bakker of hypotheekadviseur geen beschermde titels zijn).

Dat maakt iemand natuurlijk niet vanzelf een deskundig makelaar. Integendeel,  u mag rustig stellen dat u geen makelaar kunt worden zonder een degelijke opleiding. Er komt namelijk veel kijken bij het aankopen, verkopen of (ver)huren van onroerend goed. Vaak gaat het om grote bedragen en grote belangen.

Zelfs ervaren vastgoedrotten die het zonder opleiding zouden kunnen, doen er toch goed aan om hun makelaarspapieren te halen als ze aan de slag willen in de branche. Dat zit zo: een beetje makelaar sluit zich aan bij een brancheorganisatie zoals de NVM. Een organisatie als de NVM vraagt van haar leden dat ze goed opgeleid zijn en dat ze zich na hun opleiding ook jaarlijks bijscholen.

Makelaar worden zonder diploma... dan neemt u zichzelf eigenlijk niet serieus als vastgoedbemiddelaar.

Beroepsopleiding makelaars

Er zijn meerdere wegen die leiden tot de erkenning tot makelaar. U kunt op verschillende niveaus uw makelaarspapieren halen, van basis-makelaar-taxateur tot en met specialisaties in woon-, agrarische of bedrijfsmakelaardij. De niveaus leggen we verderop in dit artikel uit.

Welke weg bewandelt u? Als u de kortste – erkende – weg wilt bewandelen, volgt u een deeltijd beroepsopleiding makelaar bij een erkend opleidingsinstituut. Bij opleiders zoals IPD Opleidingen wordt u stap voor stap begeleid om de benodigde toetsen en (deel)examens af te leggen. De opleidingen richten zich helemaal op de laatste actuele exameneisen van SVMNIVO. SMVNIVO is de landelijke organisatie waarbij u de examens voor bijvoorbeeld kandidaat makelaar of register makelaar taxateur doet.

De basisopleiding kunt u zonder voorkennis starten, wel moet u er rekening mee houden dat het niveau ligt op mbo+/hbo. Een alternatief voor de relatief korte studie makelaar is de hbo-studie Makelaardij en Vastgoed. Dit is een studie die u op verschillende hogescholen in Nederland kunt volgen. Meestal zijn dit voltijdstudies van 3 of 4 jaar. U krijgt hier een bredere vastgoedopleiding. Voor een erkend makelaarsdiploma is zo’n 4-jarige opleiding niet noodzakelijk. Sterker nog, vaak moet u na een hbo-opleiding toch nog uw examens bij SVMNIVO halen om lid te worden van een register of brancheorganisatie.

 

Bestel nu onze uitgebreide makelaarsbrochure!

makelaar-worden-brochure

Basisniveau: opleiding Basistheorie Vastgoed

Basistheorie Vastgoed …. maar ik wil toch makelaar worden? Dat klopt, en eerst heeft u daarvoor een theoretische basis nodig. De opleiding tot makelaar begint met deze basistheorie. U wordt voorbereid op 6 deelexamens:

 • Privaatrecht (onder andere familierecht, vermogensrecht, faillissementsrecht en notariaat)
 • Publiekrecht (onder andere bestuursrecht, ruimtelijke ordening, onteigening en milieuwetgeving)
 • Bouwkunde A (algemene bouwkunde en materialenkennis)
 • Bouwkunde B (bestek en tekeninglezen)
 • Vastgoedeconomie (onder andere vraag en aanbod, banken, kapitaalmarkten)
 • Financiën en fiscaliteiten (onder andere kasstromen, belastingen, financiële analyses en calculaties)

 

Bouwkunde A en B zijn samen goed voor 1 certificaat. In totaal moet u dus 5 certificaten halen, dan ontvangt u uw SVMNIVO-basisdiploma. Na de basisopleiding kunt u al aan de slag bij veel makelaarskantoren of als vastgoedspecialist bij een woningbouwvereniging, een gemeente enzovoort. 

Hoe lang duurt deze basis van de studie makelaar? Als u alle vakken achter elkaar volgt, moet u rekenen op ongeveer 10 maanden studietijd bij een dagopleiding en 19 maanden studietijd bij een avondopleiding (inclusief vakanties en examenweken, dit is hoe het bij IPD Opleidingen is georganiseerd. IPD heeft ook extra snelle dagopleidingen en avondopleidingen).

 

Specialiseren: Kandidaat makelaar worden (KRMT)

Veel makelaars gaan zich specialiseren en richten zich op de huizenmarkt. Dat doen ze met de Specialisatie Makelaar Wonen. Na deze specialisatie kunt u kandidaat-register-makelaar worden, kortweg KRMT. De 'T' van KRMT is een overblijfsel van de tijd, nog niet zo heel lang geleden, dat u automatisch 'kandidaat-register-makelaar-taxateur' werd. In de nieuwe opleidingslijn sinds 2018 worden de beroepen en de opleidingen makelaar en taxateur echter gescheiden. U kunt het nog wel allebei worden, maar dat is niet vanzelfsprekend meer en vaak heeft u er genoeg aan om of het ene, of het andere te worden.

Het woord ‘kandidaat’ wekt bij sommige mensen de indruk dat iemand nog geen volwaardig makelaar zou zijn, maar slechts een halve makelaar, een kandidaat om een echte makelaar te worden.  Niets is minder waar, na de Specialisatie Makelaar Wonen bent u volwaardig woningmakelaar. Bekijk maar eens een paar makelaarsvacatures en u zult zien dat KRMT een veelgevraagde eis is. U kunt bij ieder makelaarskantoor aan de slag en mag zelfstandig klanten adviseren en begeleiden en alle handelingen doen die horen bij het makelaarsvak. Er zijn enkele kwalificaties die een KRMT-makelaar onderscheiden van een RM-makelaar, dat kunt u verderop lezen.

De term ‘kandidaat makelaar’ zoals veel mensen het noemen, is verwarrend omdat deze niet helemaal klopt. Het gaat altijd om een kandidaat-register-makelaar. Dit verwijst naar het feit dat iemand kandidaat is om op enig moment te worden toegelaten tot het register van makelaars, beheerd door VastgoedCert. Om het nog verwarrender te maken: het KRMT zelf is ook een register, dat wordt beheerd door KRMTNIVO. Welkom in de wereld van de kwalificaties en registraties voor de makelaar (Er is er ook nog een speciaal register alleen voor taxateurs, het NRVT). 

Hoe ziet de Specialisatie Makelaar Wonen eruit? U moet hiervoor twee certificaten behalen bij het SVMNIVO:

 • Praktijkleer Wonen (KRMT)
 • Vakbekwaamheid Wonen (KRMT)

 

Praktijkleer is de theorie, Vakbekwaamheid is het praktische examen. De theorie wordt getoetst met een digitaal theorie-examen. De onderwerpen die dan aan bod komen zijn onder meer koop, verkoop en veiling, huur, verhuur en beheer, financiering, taxatieleer, marktonderzoek en strategie, marketingbeleid en consumentengedrag.

Uw vakbekwaamheid toont u aan met een aantal praktijkopdrachten. Een deel daarvan mag u thuis doen en een deel doet u tijdens een examendag op locatie. De onderdelen die in de praktijk worden getoetst zijn: een intakegesprek voeren voor aankoop en rapportage opstellen, een pand in de verkoop nemen, onderhandelingen voeren, koopovereenkomst opstellen en toelichten, visiestuk schrijven (thuis) en verdedigen. Het visiestuk is een schriftelijk stuk waarin u een actueel onderwerp van de woningmarkt belicht en waarover u uw mening geeft. 

 

Een aanvullende opleiding KRMT Praktijkleer + Vakbekwaamheid kunt u in 10 lesweken klassikaal les afronden (1 lesdag per week), gebaseerd op de roosters zoals we die bij IPD hanteren. Er zijn ook avondlessen, dan duurt de opleiding iets langer. 

 

Register makelaar (RM) – het eindstation voor de woningmakelaar

Vaak doen KRMT-makelaars een paar jaar werkervaring op in hun werkgebied en zetten ze daarna de volgende stap in de makelaarsstudie: ze worden register-makelaar (RM). Werkervaring is niet noodzakelijk om het RM-examen te doen, maar deze is eigenlijk onmisbaar. Met deze laatste stap gaat u namelijk RM-makelaar worden en dat wordt u altijd voor een bepaalde regio (een ‘agglomeratie’). U krijgt op uw examen dan ook vragen specifiek over de huizenmarkt in dat gebied.

Voor het predikaat RM moet u de Praktijktoets Wonen doen. Die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • verkoopprijsindicatie (2 woningen)
 • opbouwen van een kwalificerend portfolio met 2 onderzoeksverslagen en 12 'handelingsdelen'. De handelingsdelen gaan bijvoorbeeld over 'uzelf profileren als makelaar', 'conflicthantering', 'klantdossiers' enzovoort. Deze handelingen of delen daarvan legt u vast in het portfolio. 

Als RM-makelaar mag u zichzelf onafhankelijk en zelfstandig vestigen als makelaar. Zo werkt het althans voor de grootste branchevereniging NVM. In de praktijk maakt de NVM soms een uitzondering op deze regel, maar in principe is dit de weg om een eigen makelaarskantoor te starten*.

*Disclaimer: omdat de vakken makelaar en taxateur op dit moment worden gescheiden, kunnen de specifieke eisen om (zelfstandig) makelaar te worden op details wijzigen. De route om makelaar te worden is in grote lijnen duidelijk.Hoe precies de route wordt om taxateur te worden is niet bekend, hierover wordt nu overlegd binnen de branche en de NRVT.

Een opleiding die u voorbereidt op de Praktijktoets Wonen neemt 10 lesweken klassikaal les in beslag (1 lesdag per week), gebaseerd op de roosters zoals we die bij IPD hanteren. 

Als makelaar RM mag u zich inschrijven in het register van VastgoedCert, in de zogeheten Kamer Wonen. Als u eenmaal makelaar RM bent, dan moet u zich jaarlijks bijscholen (hercertificeren) om uw registratie te behouden.

 

RM-opleiding bij IPD

Praktijktoets Wonen (RM)

Deze opleiding is de vervanger van de oude RMT-opleiding.

Andere specialisaties: commercieel vastgoed, agrarisch vastgoed en ethiek

Zoals hierboven geschetst, wijzigen de eisen en opleidingen voor makelaars en taxateurs. U leest hierna de meest recente stand van zaken, maar die kan nog wijzigen.

De opleiding tot makelaar kent ook twee andere specialisaties: commercieel (of ‘bedrijfsmatig’) vastgoed en agrarisch (of ‘landelijk’) vastgoed. Als u deze specialisaties volgt en u slaagt voor de examens, dan kunt u zich ook inschrijven bij VastgoedCert bij de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed of de Kamer Landelijk Vastgoed. 

Als makelaar in bedrijfsmatig vastgoed houdt u zich bezig met de handel in bedrijfspanden, of u buigt zich over ingewikkelde vastgoedvraagstukken. Juridische kennis, commercieel inzicht en kennis van bouwkunde zijn belangrijke vaardigheden voor de bedrijfsmakelaar. U gaat aan de slag met bijvoorbeeld horecapanden, winkels of winkelcomplexen, kantoren of wooncomplexen.  

De officiële benaming voor makelaar in commercieel vastgoed is register-taxateur (RT) bedrijfsmatig vastgoed. Dat bent u als u twee examens haalt:

 • Aanvullende theorie Bedrijfsmatig Vastgoed (of een vergelijkbaar examen)
 • Praktijktoets Bedrijfsmatig Vastgoed

Beide examens kunt u halen bij SVMNIVO. Gebaseerd op de huidige lesroosters bij IPD kosten beide opleidingen u in totaal 24 weken (1 lesdag per week). De makelaar in bedrijfsmatig vastgoed moet zich jaarlijks bijscholen om de registratie te behouden. 

Een makelaar in landelijk vastgoed houdt zich bezig met de vastgoedhandel in het buitengebied. Denk daarbij aan akkerbouwgrond, veehouderijen, bosbouw- of natuurgebied, exploitatievastgoed, landgoederen, ontwikkelingsvastgoed, recreatieobjecten, woning in landelijk gebied, paardenhouderijen of (glas)tuinbouw. Dat is een apart vakgebied, waarbij het vaak gaat om grote projecten en onteigening van grond.

 

De officiële benaming voor makelaar in agrarisch vastgoed is register-taxateur (RT) landelijk vastgoed. Dat bent u als u twee examens haalt:

 • Aanvullende theorie Landelijk Vastgoed (of een vergelijkbaar examen)
 • Praktijktoets Landelijk Vastgoed

Beide examens kunt u halen bij SVMNIVO. Gebaseerd op de huidige lesroosters bij IPD kosten beide opleidingen u in totaal 16 weken (1 lesdag per week). De makelaar in landelijk vastgoed moet zich jaarlijks bijscholen om de registratie te behouden.

 

De ethische makelaar

Integriteit, betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijke eigenschappen voor goede makelaars en taxateurs. Er is een steeds grotere behoefte in de beroepsgroep om makelaars hierin te trainen en op te leiden. Dit kunt u doen tijdens de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs. U leert kritisch en van een afstand nadenken over veel voorkomende ethische vragen in de makelaardij. Wat zijn riskante situaties in uw beroepspraktijk en hoe gaat u ermee om als u ze tegenkomt? Vaak moet u hierover dan snel een besluit nemen. Het is goed om hierop voorbereid te zijn.

De opleiding Ethiek wordt gegeven op Europees niveau EQF 6 (vergelijkbaar met hbo). U kunt deze specialisatie al doen in aansluiting op de basistheorie.

Opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

Ethiek voor Makelaars en Taxateurs (EQF niveau 6)

Taxateur worden

Bent niet zo geïnteresseerd in de makelaardij maar wilt u zich vooral bezighouden met taxeren? Het is goed om te weten dat de opleidingen voor makelaars en taxateurs veel dezelfde inhoud kennen in de basistheorie. Wel zijn er enkele specialisaties voor de taxateur, zoals WOZ-taxatie. 

In opkomst: de assistent-makelaar

De vraag 'Hoe word ik makelaar?' resulteert voor sommige mensen in een andere optie: de assistent. Er is veel werk voor makelaarskantoren, maar voor dat werk is niet altijd direct een erkende KRMT-makelaar nodig. Vaak zoeken makelaars een junior of medior assistent die van aanpakken weten én die genoeg verstand van zaken hebben om in een makelaarskantoor mee te draaien.

Herkent u zich in dit profiel? Dan kunt u overwegen om niet de makelaarsopleiding te volgen, maar de opleiding voor assistent-makelaar ARMT. Deze opleiding kunt u in ongeveer 10 maanden afronden, dat is beduidend korter dan KRMT. U volgt in grote lijnen dezelfde vakken als een makelaar-in-opleiding, maar de stof gaat minder diep. Na het examen krijgt u een erkenning als assistent-register-makelaar-taxateur ARMT. Als het makelaarsvak u bevalt, kunt u zich na een paar jaar altijd nog verder ontwikkelen tot woonmakelaar.   

 

Deze opleiding kunt u in ongeveer 10 maanden afronden, dat is beduidend korter dan KRMT. U volgt in grote lijnen dezelfde vakken als een makelaar-in-opleiding, maar de stof gaat minder diep. Na het examen krijgt u een erkenning als assistent-register-makelaar-taxateur ARMT. Als het makelaarsvak u bevalt, kunt u zich na een paar jaar altijd nog verder ontwikkelen tot woonmakelaar.   

 

Opleidingen Assistent-makelaar bij IPD


Makelaar worden zonder diploma

Zoals al eerder aangegeven…  werken als makelaar zonder diploma: het kan. Iedereen mag ‘makelaar’ voor of achter zijn naam zetten. In de praktijk zult u weinig geloofwaardig overkomen, omdat klanten bijna altijd zoeken naar een bevestiging dat ze te maken hebben met een betrouwbare makelaar. Het helpt ongetwijfeld als u aangesloten bent bij een branchevereniging, dat zal nog meer vertrouwen wekken. Maar bovenal helpt u als u kunt laten zien dat u – als vanzelfsprekend – uw diploma’s heeft behaald! Dat kunt u vermelden in social media en op uw website en u kunt zich laten registreren in de registers van SVMNIVO en eventueel VastgoedCert. Via die registers kunnen nieuwe klanten zoeken naar makelaars met de juiste papieren.

Makelaar worden, is het iets voor u?

We hopen dat we met deze informatie duidelijk hebben uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij een makelaarsstudie. Als u serieus van plan bent makelaar te worden, dan is het verstandig om u verder te oriënteren op het vak. Ga eens bij een makelaarskantoor langs, probeer misschien ergens stage te lopen of bel een opleidingsbureau voor meer informatie. Bij veel opleiders kunt u een proefles volgen om de sfeer in de les te proeven. Veel succes met uw zoektocht!

 

Makelaarsopleiding: dit is het opleidingstraject

De makelaarsopleiding voor woningmakelaars is de meest gekozen richting en bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1

Basistheorie Makelaar / Taxateur / Vastgoed

U heeft de basis behaald, een prachtig begin van uw nieuwe carrière als makelaar, taxateur of vastgoeddeskundige!

Stap 2

Specialisatie Wonen
- Praktijkleer (theorie over het makelaarsvak)
- Vakbekwaamheid (praktijkopdrachten)

U kunt aan de slag als Makelaar Wonen en inschrijven in het K-RMT register (Kandidaat Register Makelaar Taxateur).

Stap 3

Praktijktoets Wonen

- Kwalificerend portfolio (schriftelijke praktijkopdrachten) en assessment (mondelinge toetsing in een gesprek)
- Verkoopprijsindicatie van 2 woonobjecten

U kunt toetreden tot het register van VastgoedCert als Register Makelaar (RM) voor de Kamer Wonen en u vestigen als zelfstandig makelaar.
Als u (ook) Register Taxateur (RT) Wonen wilt worden voor het register NRVT, doet u in plaats van de verkoopprijsindicatie 2 taxaties, met bijbehorende rapportage.

Stap 4

Bijblijven in het vak!

 

U doet steeds examen bij examenbureau SVMNIVO, dat in opdracht van de branche (o.a. VastgoedCert en NVM) de examens voor makelaars organiseert en de diploma's uitgeeft.

U kunt na de basistheorie (stap 1 van de opleiding makelaar-taxateur) ook vervolgen met een andere specialisatie:

> Lees alles over de erkende certificeringen en registers voor de makelaar en de taxateur.

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

Studievoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: