Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

Makelaar-taxateur van morgen

Met het aanvullende diploma Ethiek onderscheidt u zichzelf als ethische makelaar en bent u beter voorbereid op lastige dilemma's die u ongetwijfeld tegenkomt in de dagelijkse praktijk. 

Deze opleiding is geldig voor PE-punten van VastgoedCert en NRVT!

(Oud-)cursisten Makelaardij van IPD betalen slechts € 685,-!

 

Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

€50 Last minute Korting€999,00

Lesgeld:€949,00

Lesmateriaal:€98,00

Ethiek en vastgoed gaan goed samen

Er is een steeds grotere behoefte in de beroepsgroep om makelaars op te leiden die zich bewust zijn van hun handelen en die zien wat de lastige en riskante kwesties zijn in hun beroepspraktijk. Bij IPD Opleidingen kunt u dat doen tijdens de opleiding Ethiek voor Makelaars en Taxateurs.

U leert kritisch en van een afstand nadenken over veel voorkomende ethische vragen in de makelaardij en gaat hierover in gesprek met uw collega-cursisten. U maakt kennis met ethische stromingen en oefent uitgebreid met praktijkvoorbeelden en casussen. 

U sluit deze opleiding af met een examen, waarna u zich in kunt schrijven in het SVMNIVO-register van 'ethische makelaars'.

Voorbereid op lastige situaties

Wat zijn riskante situaties in uw beroepspraktijk en hoe gaat u ermee om als u ze tegenkomt? Vaak moet u hierover dan snel een besluit nemen. Het is goed om hierop voorbereid te zijn. 

'Goed voor de consument'

De directeur van de Consumentenbond, Bart Combee, is enthousiast over het diploma Ethiek voor Makelaars en Taxateurs.

Lees hier het interview

 

Volg een proefles!

Regelmatig organiseren we speciale proeflessen om kennis te maken met IPD en de opleiding.

Aanmelden voor een proefles

Gratis en geheel vrijblijvend

Startdata en steden

Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.

Onderstaande datum is een fictieve inschrijfdatum. Er wordt z.s.m. een datum gepland. U kunt zich nu alvast inschrijven.

Lessen

De opleiding bestaat uit 6 lesdagen, u heeft 1 dag per week les. De hoofdonderwerpen zijn Ethiek, Reflectie en Communicatie.


Ethiek
U leert om te gaan met dilemma’s uit de praktijk door uw eigen visie te vormen over ethische kwesties in uw werk. Daardoor versterkt u uw professionele vorming. 

 • Basiskennis ethiek
 • Toepassen van ethische theorieën op de beroepspraktijk
 • Morele dilemma’s herkennen en analyseren
 • Visievorming
 • Onderzoek 

 

Studietijd

We schatten in dat u naast de lessen ongeveer 10 uur per week bezig bent met huiswerk. Na de lesperiode maakt u het eindstuk binnen 4-6 weken thuis af en leert u voor het theorie-examen.

Reflectie
Het is belangrijk om u ervan bewust te worden hoe u uw vak wilt uitoefenen, wat voor makelaar u wilt zijn en wat past bij u als persoon. Tijdens de opleiding gaat u aan de slag met leerdoelen stellen, met zelfonderzoek (uw sterke kanten en leerpunten) en u verkrijgt inzicht in eigen handelen. 

 • Basiskennis reflecteren
 • Zelfreflectie
 • Reflectiemethoden en theorie 
 • Onderzoek 

Communicatie 
Het doel van dit onderdeel is om op een professionele manier te communiceren met anderen: u weet wat u wilt of wat uw visie is, maar hoe brengt u die succesvol voor het voetlicht en krijgt u gedaan wat u wilt? Omgaan met conflicten en het creëren van win-win horen daarbij. 

 • Basiskennis communicatie
 • Gesprekstechnieken

Lesmethode en docent

IPD Opleidingen kiest voor klassikaal onderwijs, omdat de resultaten daarvan vele malen beter zijn dan bij onderwijs op afstand. Zeker voor een vak als Ethiek is het essentieel om in een groep te kunnen leren, discussiëren en oefenen.

Uiteraard is er ruimte om eigen praktijkcasussen inbrengen. Ook bespreekt u de onderwerpen voor uw eindstuk in de klas. Daarnaast gaat u thuis aan de slag met het lezen van theorie en het maken van opdrachten. U krijgt toegang tot een digitale leeromgeving, met ondersteunende informatie voor uw studie. Het lesmateriaal bestaat uit twee boeken en een reader die u bij IPD kunt aanschaffen.

Uw docent is afgestudeerd in ethiek en heeft veel werk- en onderwijservaring in de ethiek. Tijdens de les zullen veel praktijkcasussen aan bod komen uit de makelaars- en taxateursbranche die onze docent de revue heeft zien passeren. Dat zet u aan het denken! U U krijgt een heldere en enthousiaste uitleg over ethische theorieën en u kunt rekenen op deskundige begeleiding bij praktijkopdrachten.

Samen met uw klasgenoten (en tevens collega's) werkt u toe naar het behalen van uw diploma en het verbeteren van de dienstverlening van makelaars en taxateurs!


Studieadviesgesprek

Wilt u meer weten over de opleiding of alvast kennismaken met de docent?

Bel of mail ons, een afspraak is zo gemaakt

Europees niveau 6 (NLQF/EQF)

Omdat het onderwerp ethiek zo belangrijk is voor de beroepsgroep en kennis van ethiek de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, heeft IPD voor Ethiek een speciaal kort programma op niveau 6 (NLQF/EQF) gemaakt. Het diploma Ethiek is ingeschaald door het NLQF, de Nederlandse tak van het European Qualification Framework (EQF). Door koppeling van het NLQF aan het EQF is het mogelijk om de diverse niveaus van kwalificaties uit verschillende landen met elkaar te vergelijken. Het diploma Ethiek voor Makelaars en Taxateurs heeft NLQF/EQF-niveau 6. Dat is qua niveau vergelijkbaar met een hbo-opleiding, maar u ontvangt geen bachelor-diploma. Na afronding ontvangt u een diploma op NLQF/EQF-niveau 6, uitgegeven door IPD. Veel makelaarskantoren zoeken personeel met dit niveau! Met uw diploma kunt u uw niveau ook in het buitenland aantonen en gemakkelijker zaken doen over de grens.

 

 

Ingangseis: Basistheorie

Als ingangseis geldt het diploma Basistheorie Taxateur o.z. van SVMNIVO of een diploma dat door VastgoedCert en SVMNIVO gelijkwaardig wordt geacht aan dit diploma. Bij aanmelding levert u bij IPD een gewaarmerkte kopie van het diploma in.

 

Nascholing VastgoedCert en NRVT

Als gediplomeerd makelaar kunt u de opleiding mee laten tellen als nascholing. De opleiding geldt voor de facultatieve en vrije ruimte van alle Kamers. Bij VastgoedCert voor 12 punten, eventueel te verspreiden over meerdere jaren. Voor NRVT voor 14 punten, voor de facultatieve en vrije ruimte van 1 jaar. U hoeft voor beide registers dan alleen nog het verplichte onderdeel van het jaar te doen. 

Examen

Om uw examen te kunnen behalen, dient u 80% van alle lessen bij te wonen en deelname aan het onderdeel moreel beraad is verplicht, omdat dit onderdeel tijdens de les wordt beoordeeld. Na afloop van de lessen legt u de volgende examens af:

 • Individuele schriftelijke opdrachten: 'ethisch onderzoek' (visiestuk waarin u een ethische vraag over het werkveld van de makelaar onderzoekt) en 'ethisch zelfonderzoek' (reflectieopdracht waarin u eigen gedrag en overtuigingen onderzoekt in relatie tot de beroepspraktijk en de ethiek). Deze opdrachten samen bepalen 70% van uw eindcijfer. De toetsing gebeurt door IPD Opleidingen. Tijdens de lessen krijgt u al voorbereidende opdrachten voor uw examenwerk, zodat u dat binnen een paar weken na de lessen kunt afmaken en inleveren.

 • Meerkeuzetoets van 30 vragen over de theorie. Deze toets bepaalt 30% van uw eindcijfer. De toetsing gebeurt door SVMNIVO via een flextoets.

Voor beide onderdelen moet u een voldoende halen. Voor deze deelexamens meldt u zich apart aan, bij respectievelijk IPD en SVMNIVO. Hierover krijgt u uiteraard tijdig informatie tijdens de opleiding. 

Als u voor beide examens bent geslaagd, vraagt u  bij IPD het diploma Ethiek voor Makelaars en Taxateurs (NLQF/EQF niveau 6) aan en kunt u zich inschrijven in het register van SVMNIVO.

Examenprijs

Het schriftelijke examen dat u bij IPD aflegt, kost € 450,-. De prijs van de theorietoets van SVMNIVO is € 180,29. Het examengeld is niet bij het lesgeld inbegrepen en betaalt u zodra u zich aanmeldt voor een examen.

Examenreglement

IPD Opleidingen en SVMNIVO werken volgens het examenreglement Ethiek. > Download het examenreglement

Diploma

IPD werkt samen met SVMNIVO voor het examen Ethiek voor Makelaars en Taxateurs. Het voordeel voor u is dat dit examen daardoor een vanzelfsprekend onderdeel vormt van de diplomalijn Makelaar-taxateur. Na het behalen van uw diploma komt u in het openbare register van SVMNIVO als ‘ethische’ makelaar.

Naast SVMNIVO en IPD staat op uw diploma ook het NLQF vermeld, de Nederlandse tak van het European Qualification Framework (EQF). U behaalt een diploma op NLQF/EQF-niveau 6*. 

 Dat geeft vertrouwen aan uw klant!

*zie voor uitleg over het niveau de paragraaf hierboven 'Europees niveau 6' (NLQF/EQF) en de website van het NLQF.

Meer weten over NLQF en niveau 6?

Hier vindt u de website van NLQF

Meerwaarde door een ethische kijk op het vak

Een makelaar of taxateur die de opleiding Ethiek heeft gedaan, kan zijn vak professioneler uitvoeren, met oog voor de belangen van zichzelf, zijn werkgever, klanten en andere partijen met wie hij te maken heeft. Een duurzame relatie met de branche en de maatschappij staan voorop. Het diploma Ethiek bewijst deze beroepshouding en zal zorgen voor meer vertrouwen bij de klant.

De makelaar of taxateur met het diploma Ethiek kan tevens een voortrekkersrol vervullen in de branche op het gebied van ethiek en integriteit. Bijvoorbeeld door gesprekken over het onderwerp binnen de sector, door het schrijven van artikelen, onderzoek te doen, het geven van trainingen en het organiseren van conferenties.

Tevens biedt het diploma ingangen in andere beroepen of nevenfuncties, zoals lid van een auditteam, klachtbehandelaar, (integriteits)adviseur, compliance officer, lid van een arbitragecommissie of lid van een integriteitscommissie. Ook als bestuurslid bij een branchevereniging of als lid van een tuchtcommissie kan de ethische makelaar of taxateur bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

 

 • Professioneler omgaan met uw vak
 • Meer vertrouwen bij de klant
 • Zie de belangen voor uzelf en de ander
 • Voorbereiding op ethische (neven)functies

Inschrijving en investering

Bent u (oud-)cursist van IPD? Dan krijgt u een flinke korting op het lesgeld. Geen € 950,- maar € 685,-! Geef in het opmerkingenveld aan dat u cursist bent van IPD en we verrekenen deze korting bij de facturatie.

Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

€50 Last minute Korting€999,00

Lesgeld:€949,00

Lesmateriaal:€98,00

+

Totale investering:€1.047,00

Looptijd:3 maanden

Bedrag per maand incl. lesmateriaal:€374,00

€50 Vroegboekvoordeel:€999,00

Lesgeld:€949,00

Lesmateriaal:€98,00

Termijn vergoeding:€75,00

+

Totale investering:€1.122,00

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

Studievoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: