Training Inleiding Algemeen Recht

Beroepsvaardigheidstraining: maak het verschil als mens

Als salarisadministrateur bent u er niet met alléén vakinhoudelijke kennis. U heeft meer vaardigheiden nodig, want als salarisadministrateur communiceert en adviseert u, werkt u samen met collega’s en klanten en bent u ondernemer of werknemer. Ook is het belangrijk dat u leert in te spelen op de steeds veranderende wereld om u heen, waarin veel informatie en digitalisering op u af komen. Net als iedereen concurreert u straks niet alleen met collega’s, maar ook met computers en dus is het nodig dat u weet hoe u als mens het verschil maakt.

Training Inleiding Algemeen Recht

Het onderdeel Recht is voor loonadministrateurs van steeds groter belang. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en er komen, bijna dagelijks, nieuwe wetten op ons af. Om u als mens en boekhouder staande te houden, is het van belang om van de belangrijkste wet- en regelgeving op de hoogte te zijn die van invloed is op uw baan en leven.

Deze trainingsdag is gratis voor cursisten BKL, PDL en VPS van IPD!

Startdata en steden

Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.

Startdata en steden worden later bekend gemaakt.

Werk

Als loonadministrateur aan het werk

Uiteraard kunt u na een opleiding in de loonadministratie ondernemer worden en voor uzelf beginnen met een eigen bedrijf. Of opklimmen naar een hogere functie en uzelf verder ontwikkelen. Voor uw werk is het belangrijk dat u bepaalde vaardigheden ontwikkelt, zoals kennis van wet- en regelgeving.

Tijdens deze training krijgt u handreikingen over wet- en regelgeving die van invloed is op uw baan en leven.

Lessen

Programma

Tijdens deze traininsdag (10:00-16:00 uur) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Sociale wetten
  • Werknemersrechten
  • Pensioenen, beleggingen en fiscus
  • Ziektewet
  • Ontslagrechten voor werknemers
  • Familierecht (erfrecht en schenkingen)
  • Aangifte Inkomstenbelasting

Lesmateriaal

Als u zich aanmeldt voor de training krijgt u een korte literatuurlijst met boeken of artikelen/websites die u op weg helpen bij de thema’s van de dag door een denkkader te bieden en praktische tips. Het is handig (maar niet verplicht) om ze te lezen als voorbereiding op de training en er achteraf mee verder te gaan.

Bijzonderheden

Bij de volgende opleidingen komt u in aanmerking voor gratis
beroepstrainingsdagen:
 
  • BKL (complete opleiding): 1 training naar keuze
  • Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL, complete opleiding met alle modules): 2 trainingen naar keuze
  • Vakopleiding Payroll Services (VPS, complete opleiding met alle modules): 2 trainingen naar keuze

Docent

Uw docent is een ervaren en enthousiaste professional en trainer die u weet te motiveren. De docent is in staat om individueel en ook bij de klas als geheel een proces van leren en persoonlijke ontwikkeling op gang te brengen en dat in goede banen te leiden.

Examen

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname van IPD.

Inschrijving en investering