Contact

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Ecologisch Adviseur

Van onderzoek tot concreet advies

Bij de opleiding Ecologisch Adviseur leert u hoe u concreet advies uitbrengt aan natuurbeschermingsorganisaties, projectontwikkelaars en overheidsinstanties. U ontwikkelt inzicht in de complexe processen en interacties van de ecosystemen. U ontdekt hoe u door middel van onderzoek kunt aantonen welke maatregelen genomen moeten worden. Na afronding heeft u een sterke theoretische basis van waaruit u onderbouwde adviezen en oplossingen met overtuiging kunt presenteren. 

Ecologisch Adviseur

Nu met €1.000,00 STAP voordeel

Lesgeld:€2.990,00

Lesmateriaal:€200,00

 • Interactief en klassikaal les
 • Diploma op bachelor degree-niveau
  (NLQF-6)
 • Uitgebreide ecologische context
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden
 • Opbouw eigen portfolio
 • Gratis examentrainingen

Brochure aanvragen?

Nieuwe subsidieregeling, €1000 vergoeding! Bel ons als u gebruik wilt maken van het STAP-budget: 030 244 77 30 Phone

De opleiding Ecologisch Adviseur leidt u op voor het Praktijkdiploma Ecologie op bachelor niveau. Het is een praktijkgerichte opleiding waarmee u direct aan de slag kunt in het onderzoek- en advieswerk.

Ontwikkel een sterke theoretische basis

In interactieve lessen ontwikkelt u inzicht in de vorming van ecosystemen en de rol die menselijke activiteit daarin speelt. U leert in korte tijd op welke manieren de relatie tussen mens en natuur wordt verstoord en welke oplossingen voorhanden zijn. Wat de voor- en nadelen van deze oplossingen zijn en op welke manier prioriteiten kunnen worden gesteld. 

Leer praktijkgericht adviseren

Bevlogen docenten leren u advies uit te brengen aan de hand van praktijkgericht onderzoek. U maakt kennis met de belangrijkste onderzoeksvormen. Leert verkregen informatie te toetsen en te vertalen naar praktische oplossingen en keuzes. De opleiding Ecologisch Adviseur geeft u de benodigde handvatten om een positieve bijdrage te leveren aan natuurbescherming en -ontwikkeling

Modulaire opleiding

De opleiding Ecologisch Adviseur is modulair opgebouwd. Dit heeft het voordeel dat u zich op elk gewenst moment voor een module naar keuze kunt aanmelden. Bij het inschrijven voor de gehele opleiding is de totaalprijs gunstiger. Het is dus voordeliger om een totaalpakket af te nemen. Mocht u slechts interesse hebben in het afnemen van één van de modules dan is dat ook mogelijk. Het succesvol afronden van het examen van module 1 (Inleiding Ecologie) is wel een voorwaarde om één of meer van de andere modules te kunnen volgen. - Module 1 Inleiding Ecologie (IEC) -  Module 2 Ecologie & Maatschappij (EM) - Module 3 Ecologie in Nederland (EN) - Module 4 Ecologisch onderzoek & advies (EOA).

Volg een gratis proefles
Ecologisch Adviseur

 • Maak kennis met de docenten en met IPD
 • Stel al je vragen aan de docent en studieadviseur
 • Het is helemaal vrijblijvend!

 

"Goed georganiseerd en duidelijke informatie. Je wil graag de bevestiging dat dit de juiste de opleiding voor je is."

- Jan Willem, bezoeker van een IPD-proefles

 

Aanmelden Proefles

Startdata en steden

Waar wilt u de opleiding volgen? Selecteer hier de stad en datum waarvoor u zich wilt inschrijven.


Vier Modules

Module 1 Inleiding Ecologie

 1. Basisbegrippen, voedselrelaties, ecologische kringlopen

 2. Evolutie, taxonomie en biodiversiteit 

 3. Soorten, bedreigingen, behoud & bescherming

Module 2 Ecologie & Maatschappij

 1. Relatie mens & ecosystemen
 2. Mens & natuur, stadsecologie en ecologie & landbouw
 3. Klimaatverandering en stikstofcrisis

Module 3 Ecologie in Nederland

 1. Vorming van Nederland, belangrijkste ecosystemen en cultuurlandschappen, oude beheervormen
 2. Biodiversiteit, natuurbeleid, natuurbeheer
 3. Wet- en regelgeving

Module 4 Ecologisch onderzoek & advies

 1. Onderzoeksbenaderingen en -opzet, verschillende onderzoeksvormen (deel 1)
 2. Verschillende onderzoeksvormen (deel 2),toolkit
 3. Resultaten en interpretatie, verslag uitbrengen
 4. Ondernemersvaardigheden

Lesmethode

Klassikaal onderwijs

Klassikaal onderwijs, daar geloven we in. Echt contact tussen docent en cursist, in een klaslokaal met interactie en persoonlijk contact. Als u lessen volgt samen met andere cursisten heeft dat nog een ander positief effect: u bouwt in de loop van de opleiding al een bruikbaar professioneel netwerk op. Tijdens de 13 lessen komen de theorie, begrippen en oefenopgaven aan bod. De docent geeft een PowerPointpresentatie over de theorie en gebruikt daarbij praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor interactie in de vorm van casussen, groepsdiscussies en kennisquizzen. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen. Ook wordt aan het begin van elke les plenair ingegaan op het huiswerk dat de vorige les is uitgereikt.


Gratis Examentrainingen

IPD biedt na afloop van de lessen, waarin natuurlijk op examenniveau wordt geoefend, geregeld examentrainingen aan. Deze examentrainingen zijn onbeperkt gratis toegankelijk. U krijgt als cursist automatisch een uitnodiging voor deze trainingen via e-mail en ze staan ook op de website. Op die manier kunt u extra voor het examen oefenen en nog wat vragen stellen, voor een supergoed resultaat!

Portfolio

Tijdens uw opleiding werken u en uw medecursisten aan uw vaardigheden. U bouwt een eigen portfolio op. Er worden tijdens de opleiding per module een 
portfolio-opdracht verstrekt door uw docent. Het is de bedoeling dat u de opdrachten zelfstandig uitwerkt. Per portfolio-opdracht is er één uur persoonlijke begeleiding van een speciaal aangestelde portfoliodocent beschikbaar. Deze docent geeft u feedback en stuurt u bij waar nodig. Het portfolio is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Uit uw portfolio zal de ontwikkeling die u als aankomend ecologisch adviseur door heeft gemaakt goed te zien zijn. Tevens kunt u het opgebouwde portfolio gebruiken om aan potentiële opdrachtgevers te laten zien wat u te bieden heeft.

Docenten

Uw docenten zijn een ervaren en enthousiaste professionals die u het vak van ecologisch adviseur kunnen leren, zowel de kennis als de vaardigheden. De docenten zijn zelf ecologen met zowel ervaring in het lesgeven als in het praktische werkveld van de ecologie. IPD gaat zeer zorgvuldig om met de selectie van docenten en zorgt ervoor dat zij zich continu ontwikkelen. Via door IPD georganiseerde docentendagen houdt IPD oog op de doceervaardigheden en kunnen de docenten didactische tips uitwisselen. De docenten zorgen ervoor dat u effectieve en plezierige lessen krijgt. We stellen het huidige docententeam van de opleiding Ecologisch Adviseur graag aan u voor:


Hoofddocent Guido Verburg is ecoloog. Hij is Master of Science in biodiversiteit, natuur en ecosysteem gezondheid. Hij heeft zijn eigen adviesbureau voor ecologie in de stedelijke omgeving: Verwilder de Stad! Daarnaast is hij als stadsvogeladviseur actief voor Vogelbescherming Nederland.

​​​​​​​​​​​​​​

Docent Gitta Pardoel is landschapsarchitect. Gitta is van jongs af aan gek op tuinen en op verhalen. Na de TU Delft (master architectuur, landschap, urban design en interior) heeft zij een lange tijd gewerkt als ontwerper. Daarnaast heeft ze een masteropleiding beeldende kunst gevolgd en haar kennis van de natuur ontwikkeld d.m.v. een hoveniersopleiding. Haar liefde voor verhalen, gedichten, tekenen en de natuur kwamen samen in het door haar zelfgeschreven prentenboek

MusjesHuis waarbij het samenleven van mens, plant en dier een grote inspiratiebron vormde. Zij geeft al lange tijd les in ruimtelijk (verhalend) ontwerp en illustratie en visualisatie. Naast het doceren is ze ook werkzaam in haar eigen studio: paradijs-tuin.


Henk Rugenbrink is bioloog en heeft samen met
Guido Verburg de opleiding Ecologisch Adviseur
ontworpen. Henk is sinds 1990 directeur van IPD.
Verder is Henk actief als ecologisch beheerder van
enkele natuurterreinen in Noordoost Frankrijk.

​​​​​​​

Niveau & vaardigheden

De opleiding Ecologisch Adviseur wordt gegeven op hbo-niveau (NLQF 6). Een hbo- of wo diploma is aan te raden als vooropleiding, maar is geen vereiste voor deelname. Goede beheersing van de Engelse taal is echter wel noodzakelijk omdat een deel van de verplichte literatuur in het Engels is. Mocht u twijfelen of het niveau van de opleiding bij u past, neemt u dan contact met ons op. Onze studieadviseurs nemen uitgebreid de tijd voor u om dit met u te bekijken.

NLQF-niveau 6

De opleiding Ecologisch Adviseur wordt gegeven
op NLQF-niveau 6. Een NLQF-niveau beschrijft wat
iemand weet en kan na voltooiing van een opleiding
(of ander leerproces). NLQF-niveau 6 betekent
dat de opleiding qua niveau vergelijkbaar is met
het niveau van een hbo-bacheloropleiding.

Examen en Diploma

Examen

U doet examen via IPD Opleidingen. Examen doen is niet verplicht. Zowel de modules als de gehele opleiding kan ook zonder toetsing worden afgesloten. Bij voldoende participatie kunt u dan een deelnamecertificaat bij IPD Opleidingen opvragen. Het examen bestaat uit een theorietoets per module en een  eindopdracht en een eindgesprek met de docent:

Examen 1: Theorietoets per module 

Voor elke module maakt u een online theorietoets die bestaat uit 30 meerkeuze vragen en 5 open vragen. In totaal heeft u
dus vier theorietoetsen. 

Examen 2: Eindopdracht

Als eindopdracht schrijft u een onderzoekspaper van 4000-6000 woorden over een ecologisch probleem gekozen uit de eigen werkpraktijk of elders. U voert een onderzoek uit en schrijft op basis van de uitkomsten een ecologisch advies.

Examen 3: Presentatie

In een eindgesprek met de docent presenteert u uw eindopdracht aan de docent door middel van een Powerpoint- of posterpresentatie. Na de presentatie
stelt de docent kritische vragen over de presentatie om aanvullende informatie te verkrijgen over de onderbouwing en verantwoording van de aanpak.

Diploma

U ontvangt het diploma Praktijkdiploma Ecologie (NLQF 6) nadat u voor alle onderdelen van het examen een voldoende heeft behaald.

 

 

Praktische punten

 

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit verschillende lesboeken en PowerPointpresentaties. Daarnaast krijgt u beleidsstukken en andere relevante literatuur uit het werkveld via de digitale leeromgeving IPDELO.

Aanwezigheid

De opleiding en het examen zijn nauw met elkaar verweven. Wij verwachten dat u zo veel mogelijk aanwezig bent bij de lessen. Uw aanwezigheid wordt ook door uw medecursisten zeer op prijs gesteld, omdat u vaak samen (deel)opdrachten doet en elkaar feedback geeft. Voorwaarde om u aan te kunnen melden voor het examen is, dat u de (deel)opdrachten tijdens de opleiding heeft gemaakt.

​​​​​​​

Inschrijving en investering

Volledige opleiding

Ecologisch Adviseur

Lesgeld:€2.990,00

Lesmateriaal:€200,00

+

Totale investering:€3.190,00

Looptijd:5 maanden

Bedrag per maand incl. lesmateriaal:€675,00

Lesgeld:€2.990,00

Lesmateriaal:€200,00

Termijn vergoeding:€185,00

+

Totale investering:€3.375,00

Losse modules

Inleiding Ecologie

Lesgeld:€895,00

Lesmateriaal:€89,00

+

Totaal:€984,00

Looptijd:2 maanden

Lesgeld p/m:€452,00

lesmateriaal p/m:€44,50

+

Totaal per maand:€496,50

Lesgeld + Lesmateriaal:€984,00

Termijn vergoeding:€9,00

+

Totale investering:€993,00

Ecologie & Maatschappij

Lesgeld:€895,00

Lesmateriaal:€89,00

+

Totaal:€984,00

Looptijd:2 maanden

Lesgeld p/m:€452,00

lesmateriaal p/m:€44,50

+

Totaal per maand:€496,50

Lesgeld + Lesmateriaal:€984,00

Termijn vergoeding:€9,00

+

Totale investering:€993,00

Ecologie van Nederland

Lesgeld:€895,00

Lesmateriaal:€89,00

+

Totaal:€984,00

Looptijd:2 maanden

Lesgeld p/m:€452,00

lesmateriaal p/m:€44,50

+

Totaal per maand:€496,50

Lesgeld + Lesmateriaal:€984,00

Termijn vergoeding:€9,00

+

Totale investering:€993,00

Ecologisch Onderzoek & Advies

Lesgeld:€1.195,00

Lesmateriaal:€89,00

+

Totaal:€1.284,00

Looptijd:2 maanden

Lesgeld p/m:€604,00

lesmateriaal p/m:€44,50

+

Totaal per maand:€648,50

Lesgeld + Lesmateriaal:€1.284,00

Termijn vergoeding:€13,00

+

Totale investering:€1.297,00

Voor meer informatie, vragen en/of het maken van een afspraak voor gratis studieadvies, kunt u IPD Opleidingen als volgt bereiken:

IPD Opleidingen

t 030 244 77 30 Phone
f 030 244 38 88
e info@ipd-opleidingen.nl

Facebook Twitter LinkedIn Onderwijsblog

Het is mogelijk om gebeld te worden door één van onze medewerkers.

En tijdens kantooruren kunt u met ons chatten. Start nu een live chat .

Bezoekadres voor gratis studieadvies
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen
>> routebeschrijving

Hoofdkantoor
Bisonspoor 3002 - B807
3605 LT Maarssen

Studievoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring

Brochures

Gratis brochures aanvragen of downloaden

Proeflessen

Aanmelden voor een gratis proefles

Vacatures
IPD is altijd op zoek naar goede en enthousiaste docenten! Kijk hier voor de actuele vacatures.

Grensoverschrijdend betalingsverkeer
BIC:    INGBNL2A
IBAN: NL28 INGB 0006 5298 47

 

Op dit moment veel bezocht op onze website: